Felhívás javaslatra a 2020. évi városi kitüntetésekre

Illusztráció: www.picabay.com

Tisztelt Érintettek!

Aszód Város polgármestereként felhívom a 21/2020 (VII.10.) önkormányzati rendelet 8. § (1) részében felsorolt, javaslattételre jogosult személyeket, hogy a 2020. évi városi kitüntetésekre, a (2) a) – b) pontnak megfelelő formában nyújtsák be ajánlásaikat!

Három díjra várunk javaslatokat:

  1. Díszpolgári cím

adományozható annak, aki Aszód város gyarapodását, fejlődését, kulturális és művészeti értékeinek megőrzését és tiszteletben tartását hosszú időn át elősegítette vagy a települési közélet valamely területén tartósan kiemelkedő teljesítményt nyújtott, s ezáltal tevékenysége érdemben és elválaszthatatlanul kapcsolódik Aszód városhoz.

  1. Aszód Városért Díj

adományozható annak, aki a város gazdasági életében, a városfejlesztésben, a város közéletében, a tudomány, a művészetek területén, az egészségügy, oktatás, nevelés, sport területén kiemelkedő, eredményes munkát végzett.

  1. Koren István-díj

adományozható azon magyar állampolgár részére,

a) aki tartósan magas színvonalú pedagógiai és szakmai felkészültségéből adódóan kiemelkedő eredményt ért el az óvodai, iskolai nevelő-oktató munkában, a  tehetséggondozásban, a felzárkóztatásban, újszerű és hatékony pedagógiai módszerek kidolgozásában, alkalmazásában, vagy egy Aszódon működő nevelési vagy oktatási intézmény hírnevének, hagyományainak gazdagítása terén

b) aki kiemelkedő eredményt ért el a közművelődés szervezésében, irányításában, az ifjúság művelődéséért végzett munkában, a közművelődés korszerű formáinak és módszereinek kidolgozásában, alkalmazásában.

Az ajánlások beérkezési határideje: 2020. október 7. 16:00 óra    a mellékelt adatlapon.

Aszód, 2020. október 2.

Tisztelettel:

Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs

polgármester