Felhívás ebösszeírásra

Illusztráció: www.pixabay.com

Tisztelt Ebtartók!

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B.§ (1) bekezdése alapján Aszód Város Önkormányzata ebrendészeti feladatainak ellátása érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira tekintettel Aszód város közigazgatási területén tartott ebek vonatkozásában ebösszeírást végez.

Az Ávtv. 42/B.§ (5) bekezdése szerint az eb tulajdonosa, tartója az ebösszeíráskor köteles az adatlapon feltüntetett adatokat az ebtartás helye szerinti önkormányzat rendelkezésére bocsátani.

Az ebösszeírás önbevallásos módszerrel történik.

Ebrendészeti hozzájárulás nem kerül bevezetésre városunkban.

Az ebösszeírásban mikrochippel ellátott és az állatorvosnál korábban bejelentett, a központi nyilvántartásban már szereplő, valamint a bilétával rendelkező és a helyi nyilvántartásban szereplő ebeket is be kell jelenteni!

Aszód Város közigazgatási területén  2020. augusztus 10. és szeptember 30. napja között ebösszeírásra kerül sor.

Az ebtartóknak ebenként egy, a hivatkozott jogszabályban meghatározott adattartalmú adatlapot „Ebösszeíró adatlap” kell kitölteni és azt (azokat) az Aszódi Polgármesteri Hivatalhoz visszajuttatni.

Az adatlap

  • egy példánya eljuttatásra kerül minden háztartás postaládájába, illetve
  • személyesen átvehető:

az Aszódi Polgármesteri Hivatal Hatósági és Titkársági Osztályán (2170 Aszód, Szabadság tér 9.)

hétfőn és szerdán: 08.00-12.00 óra és 12.30-16.00 óra közötti időben,

pénteken: 08.00-12.00 óra közötti időben, továbbá

  • letölthető  az önkormányzat honlapjáról:  a www.aszod.hu weboldalról.

Az adatlapot az oltási könyv adatai alapján kell kitölteni. Minden egyes kutyáról külön-külön  adatlapot kell benyújtani. A kitöltéssel kapcsolatos tájékoztatás személyesen az Aszódi Polgármesteri Hivatal Hatósági és Titkársági Osztályán, ügyfélfogadási időben (hétfő és szerda: 08.00-12.00 óráig és 12.30-16.00 óráig, péntek:08.00-12.00 óráig), illetve az alábbi telefonszámon kérhető: 28/500-685

Kérem, hogy az „Ebösszeíró adatlapot” teljes körűen szíveskedjenek kitölteni, aláírni és azt az ebösszeírási időszak végéig, azaz legkésőbb 2020. szeptember 30. napjáig visszajuttatni:

személyesen az Aszódi Polgármesteri Hivatal Hatósági és Titkársági Osztályára ügyfélfogadási időben, vagy

– az Aszódi Polgármesteri Hivatalnak címezve (2170 Aszód, Szabadság tér 9.) postai úton,

vagy elektronikus úton, e-papír segítségével is beküldheti (ebben az esetben a címzett: Aszód Város Önkormányzata, az ügytípus: Mezőgazdasági, állat – és növényegészségügyi ügyek,  a tárgy: Ebösszeírás).

Aki adatszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget, az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) 3. sz. mellékletének d) pontja alapján ebenként 30.000,- forintig terjedő állatvédelmi bírság megfizetésére kötelezhető.

Felhívom a tisztelt ebtulajdonosok / ebtartók figyelemét az alábbiakra:

– a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II.26.) Korm. rendelet 17/B § (10) bekezdése értelében a 4 hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel (chippel) megjelölve tartható, ezért kérem, hogy amennyiben a jogszabályban meghatározott kötelezettségének még nem tett eleget, úgy szíveskedjen a transzponderrel nem rendelkező ebeket állatorvosnál megjelöltetni;

– az ebtulajdonosok az ebösszeírást követően is kötelesek az adatokban bekövetkezett változásokat, szaporulatot írásban bejelenteni;

– az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését és a benyújtott adatlapok valóságtartalmát a Polgármesteri Hivatal munkatársai ellenőrizhetik.

Együttműködésüket köszönöm!

Ebösszeíró adatlap 2020

Dr. Ballagó Katalin

              jegyző