Felhívás adótartozás rendezésére

Illusztráció: www.pixabay.com

Felhívjuk kedves adózóink figyelmét, hogy a 2018. II. félévi adó befizetési határideje 2018.09.17-én lejárt. Mindazokkal szemben, akik önként nem tejesítik fizetési kötelezettségeiket és hátralékot halmoznak fel, önkormányzati adóhatóságunknak kötelessége végrehajtási eljárást indítania A végrehajtási eljárás az első végrehajtási cselekmény foganatosításával indul, vagyis adóhatóságunknak nem kötelezettsége (!) előzetesen felszólítani az adózót tartozásának rendezésére. Adóhatóság által foganatosítható cselekmények lehetnek: végrehajtás jövedelemre, inkasszó fizetési számlára (bankszámlára), ingófoglalás, járműfoglalás, követelés lefoglalása, ingatlan-végrehajtás, átadás NAV-nak, stb. A végrehajtási cselekmények sorrendjét, időpontját az adóhatóság maga határozza meg. Az adós köteles a végrehajtással kapcsolatban felmerült valamennyi költség, így a jogszabályban meghatározottak szerint a végrehajtási költségátalány megfizetésére is.

Felhívjuk tisztelt adózónk figyelmét, hogy haladéktalanul teljesítsék fizetési kötelezettségeiket, vagy jelezzék adóhatóságunk felé fizetési nehézségüket, esetleg kezdeményezzenek egyeztetést tartozásukkal kapcsolatban, ne mulasszák el bejelenteni adókötelezettségükben bekövetkezett változást (pl. ingatlanuk eladását, ingatlan vásárlást, stb.), hogy elkerülhessék a végrehajtási eljárás kellemetlenségeit.

Aszód Város Önkormányzati Adóhatósága

felhívás adótartozás rendezésére