Kezdőlap > Fontos hasznos > Európai parlamenti választás 2019

Európai parlamenti választás 2019

Tisztelt Választópolgárok!

Magyarország Köztársasági Elnöke az Európai parlamenti képviselők magyarországi választását 2019. május 26. napjára tűzte ki. A választások tisztaságát a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvényben rögzített garanciális elemek biztosítják.

Értesítők megküldése

Azt a választópolgárt, aki legkésőbb 2019. március 20-án a szavazóköri névjegyzéken szerepel, a Nemzeti Választási Iroda értesítő megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe vételéről.  Az értesítőt a választópolgár értesítési címére, ennek hiányban lakcímére 2019. április 5-ig kell megküldeni.
Mozgóurna igénylése

Az a szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgár kérheti, aki mozgásában egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogvatartása miatt gátolt. Aki a mozgóurnát más indokkal (pl. kényelmi szempontok, munkavégzés miatt) kéri, annak kérését a HVI, illetve a szavazatszámláló bizottság elutasítja.

A mozgóurna igénylésének szabályai:

Online igénylés:

 • ügyfélkapus azonosítás nélkül: a szavazást megelőző negyedik napon 2019. május 22. szerdán 16.00 óráig nyújtható be.
 • ügyfélkapus azonosítással: a szavazás napján 12.00 óráig nyújtható be.

Személyesen történő igénylés:

 • szavazást megelőző második napon 2019. május 24. pénteken 16.00 óráig nyújtható be a helyi választási irodához.

Postán (levélben) történő igénylés:

 • szavazást megelőző negyedik napon 2019. május 22. szerdán 16.00 óráig kell megérkeznie a helyi választási irodához.

Írásbeli meghatalmazással rendelkező MEGHATALMAZOTT útján történő igénylés:

 • a szavazást megelőző második napon 2019. május 24. pénteken 16.00 óráig a helyi választási irodához vagy
 • szavazás napján 12.00 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz nyújtható be.

Írásbeli meghatalmazással nem rendelkező KÉZBESÍTŐVEL (futár, hozzátartozó vagy egyéb személy)

 • a szavazást megelőző negyedik napon 2019. május 22. szerdán 16.00 óráig a helyi választási irodához vagy
 • a szavazás napján 12.00 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz nyújtható be.

Fontos, hogy aki mozgóurnát kért, a szavazókörben „hagyományos módon” nem szavazhat, kizárólag mozgóurnával!

Kérelem benyújtása online

Kérelem nyomtatvány mozgóurna igényléshez itt


Átjelentkezés másik szavazókörbe

Az átjelentkezési kérelmet azok nyújthatnak be, akik, a szavazás napján Magyarországon, de a magyarországi lakóhelyüktől eltérő helyen kívánnak szavazni.

A kérelemnek legkésőbb a szavazást megelőző negyedik napon 2019. május 22. szerdán 16.00 óráig kell megérkeznie a helyi választási irodához.

Az átjelentkező választópolgár kérelmét 2019. május 22. szerdán 16.00 óráig módosíthatja.

A kérelem visszavonása tekintetében az alábbiak szerint kell eljárni:

 • levében illetve ügyfélkapus azonosítás nélkül online benyújtott kérelmeknek  május 22. 16.00 óráig,
 • személyesen illetve ügyfélkapus azonosítással online benyújtott kérelmeknek  május 24. 16.00 óráig

kell megérkeznie a helyi választási irodába.

Kérelem benyújtása online

Kérelem nyomtatvány átjelentkezéssel történő szavazáshoz itt

Külképviseleten történő szavazás

A külképviseleti névjegyzékbe való felvételre irányuló kérelmet a szavazóköri névjegyékben szereplő, a szavazás napján külföldön tartózkodó választópolgár nyújthat be.

A külképviseleti névjegyékbe való felvételre irányuló kérelemnek legkésőbb 2019. május 17. péntek 16:00 óráig kell megérkeznie a lakóhely szerint illetékes választási irodához. Ugyaneddig az időpontig külképviseleti névjegyzékbe vett választópolgár módosíthatja korábbi kérelmét, és ennek alapján, a külföldön történő szavazására egy másik külképviseletet jelölhet meg.

A külképviseleti névjegyzékből történő törlést legkésőbb 2019. május 22. 16.00 óráig lehet kérni annak érdekében, hogy a választópolgár a magyarországi lakcíme szerinti szavazókörben szavazhasson.

A külképviseleti szavazás helyéről és idejéről szóló tájékoztatás az alábbi linken érhető el.

Kérelem benyújtása online

Kérelem nyomtatvány külképviseleten történő szavazáshoz itt

Települési szintű lakóhellyel rendelkezők szavazása

Amennyiben a polgár települési szintű lakcímmel rendelkezik, akkor az adott település kijelölt szavazókörében adhatja le a szavazatát. Amennyiben a polgár települési szintű lakcímmel sem rendelkezik, akkor – bármely helyi választási irodától vagy a Nemzeti Választási Irodától – kérnie kell a regisztrációját.

Választójoga gyakorlásához segítséget igényelhet, az alábbiak szerint:

A fogyatékossággal élő választópolgár a következő segítséget igényelheti választójogának gyakorlása érdekében:

 • Braille – írással készült értesítő megküldése,
 • könnyített formában megírt tájékoztató anyag megküldése,
 • Braille–írással ellátott szavazósablon alkalmazása a szavazóhelyiségben és a mozgóurnás szavazás során,
 • akadálymentes szavazóhelyiség alkalmazása.

A szavazólap kitöltésében segítheti az Ön által választott segítő, vagy ha ilyen személy nincs jelen, akkor a szavazatszámláló bizottság két tagja is segítségére lehet.

Bővebb tájékoztatást itt olvashat.

Személyes adatok kiadására vonatkozó szabályok:

A választópolgároknak 2014. január 1-je óta lehetősége van arra, hogy megtiltsák az adataik kampánycélú kiadását, továbbá lehetőség van arra is, hogy a személyiadat – és lakcímnyilvántartásból is megtiltsa az adatainak kiadását.

Kérelem benyújtása online

 Kérelem nyomtatvány itt  

A Szavazatszámláló Bizottságok megbízott tagjai

Az SZSZB-be 2-2 tagot bízhatnak meg a listát állító jelölő szervezetek. A közösen listát állító szervezetek közösen bízhatnak meg az SZSZB-be 2 tagot.

Az SZSZB megbízott tagjait május 17-ig a HVI vezetőjénél kell bejelenteni.

A megbízott (delegált) tagot a jelölő szervezet képviselője jelentheti be. A bejelentésnek tartalmaznia kell a megbízó jelölő szervezet nevét, a megbízott tag nevét, magyarországi lakcímét és személyi azonosítóját, valamint konkrétan meg kell jelölni, hogy melyik SZSZB-be szól a megbízás. Az SZSZB megbízott tagjának lakóhelyére vonatkozó korlátozás nincs, a lényeg, hogy a megbízott tagnak a központi névjegyzékben szerepelnie kell.

A HVI ellenőrzi a megbízott tag választójogát, valamint azt, hogy a megbízott taggal szemben nem áll-e fenn összeférhetetlenség:

 • a képviselők nyilvántartásában található-e aktív polgármesteri vagy képviselői mandátum,
 • a jelöltek nyilvántartásában szerepel-e a delegált,
 • a választási szervek tagjainak nyilvántartásában szerepel-e választási bizottság vagy iroda tagjaként, • nem a köztársasági elnök vagy a háznagy a delegált.

Az összeférhetetlenség egyéb eseteinek ellenőrzésére nincs lehetősége a HVI-nek. Ha a megbízás nem felel meg a törvényben foglalt feltételeknek, a HVI vezetője határozattal visszautasítja a megbízást. A HVI vezetőjének határozata ellen a TVB-hez lehet kifogást benyújtani.

A bejelentéshez ajánlott nyomtatványok itt.

Aszód, 2019. március 27.

Dr. Ballagó Katalin

Választási Iroda vezetője