ESÉLYEGYENLŐSÉGI PÁLYÁZATOK: TÖBB, MINT SZÓRAKOZÁS

Aszód Város Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programja keretében

Több, mint szórakozás

címmel pályázatot ír ki

Aszódon élő, zenei vagy művészeti tanulmányokat folytató fiatalok számára

A pályázat célja:

Tehetséges, Aszódon élő, zenei vagy művészeti tanulmányokat folytató fiatalok támogatása.

A támogatás összege és formája:

A pályázat keretében három pályázó egyenként bruttó 50.000 Ft összegű vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A pályázat benyújtására jogosultak köre:

Az a személy nyújthat be pályázatot, aki

  1. magyar állampolgár
  2. aszódi lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkezik és ezen a címen életvitelszerűen él
  3. a pályázat benyújtásakor betöltötte 10. életévét, de nem töltötte be 18. életévét
  4. nappali tagozaton folytatja általános vagy középiskolai tanulmányait
  5. rendelkezik legalább 3 éves zenei vagy művészeti iskolában létesített jogviszonnyal

A pályázat tartalmi és formai követelményei

A pályázat kitöltött pályázati űrlapból, a pályázó szöveges bemutatkozásából, vagy egy ajánló személy által írt bemutatásából áll és a zenei vagy művészeti iskolában létesített jogviszony igazolásának, valamint a zenei vagy művészeti versenyeken elért eredményeket igazoló dokumentumok egyszerű másolatából áll.

A pályázatok benyújtása

A pályázatot zárt borítékban, legkésőbb 2023. december 1-ig kell beküldeni Aszód Város Önkormányzatának címezve (2170 Aszód, Szabadság tér 9.) vagy személyesen eljuttatni a Polgármesteri Hivatalba. A borítékon mindkét esetben kérjük feltüntetni a pályázat címét: „Több, mint szórakozás”.

A pályázatok elbírálása:

A formailag érvényes pályázatot benyújtók pályázatai december 12-ig kerülnek elbírálásra.

A pályázat elbírálásának eredményéről a pályázók a döntést követő 5 munkanapon belül értesítést kapnak. A nyertes pályázók neve és a döntés indoklása www.aszod.hu honlapon kerül közzétételre.

A támogatás folyósítása és a beszámolás

Aszód Város Önkormányzata a nyertes pályázókkal kötött szerződés alapján biztosítja a megítélt támogatást. (A jelen pályázattal elérhető juttatás a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint nem minősül adómentesnek.)

Támogatható tevékenységek

  1. zene- vagy művészeti iskolai térítési díj finanszírozása
  2. hangszervásárlás vagy a művészeti ágnak megfelelő eszközök, anyagok vásárlása
  3. Aszódon kívüli saját fellépések, kiállítások útiköltségéhez hozzájárulás
  4. kották, szakkönyvek vásárlása
  5. zeneiskolai tanulmányokat kiegészítő hangversenyjegyek, vagy kiállítási, múzeumi belépők finanszírozása

A pályázati eljárás során a személyes adatkezelés célja és jogalapja

A pályázó által megadott személyes adatokat a pályázati eljárás lefolytatása céljából, Aszód Város Önkormányzat Hatósági és Titkársági Osztálya kezeli. Ugyanezen személyes adatokat az Önkormányzat a szervezeti és működési szabályzata szerint hatáskörrel rendelkező szervezeti egységei, valamint a pályázat elbírálásában résztvevő felkért bírálók jogszabályban meghatározott feladat teljesítéséhez megismerhetik. A személyes adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása

Pályázati adatlap letölthető innen