ÉRTESÍTÉS GEOFIZIKAI MÉRÉSEK VÉGZÉSÉRŐL

Illusztráció: www.pixabay.com

Tisztelt Ingatlan-tulajdonos, földhasználó!

Értesítjük, hogy a OGD Mogyoród Koncessziós Kft. (1024 Budapest, Lövőház u. 39.), mint bányavállalkozó megrendelésére az Acoustic Geofizikai Kft. (1139 Budapest, Forgách u. 11-13.) geofizikai méréseket fog végezni a „Bag 3D” elnevezésű kutatási területen. (MÜT engedély száma: 3827-12/2019)

A kutatási tevékenységet a geodéziai kitűzéssel  2020.01.20-án kezdték, a tervezett befejezése pedig 2020.04.30.

A szeizmikus mérések célja a föld belső szerkezetének felmérése annak érdekében, hogy meghatározhatók legyenek a kőolaj- és földgáz felhalmozódására alkalmas helyek a területen.

A szeizmikus mérések szorosan a bányászati tevékenységhez kapcsolódnak, ezért a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (Bányatörvény) hatálya alá tartoznak. A méréseket a bányahatóság jogerős engedélyével végzik.

A bányatörvény 38. § és a végrehajtási rendelet szerint: Az ingatlan tulajdonosa (kezelője, használója) köteles tűrni, hogy a bányavállalkozó vagy a földtani kutatásra jogosult az ingatlanon megfigyeléseket, méréseket végezzen, jeleket helyezzen el, miután az érintetteket erről előzetesen – a tevékenység megkezdését megelőző legalább 8 nappal korábban – értesítette.

Tájékoztatjuk, hogy a bányatörvény 38. § (2) bek. alapján a mérések termőföldön történő elvégzése nem minősül a termőföld védelméről szóló törvényben meghatározott termőföld időleges más célú hasznosításának, azaz nem szükséges az illetékes földhivatal engedélye.

A mérések során geodéziai kitűzések (fakarókkal), érzékelő műszerek földfelszínre történő lefektetése és mesterséges rezgéskeltés tapasztalható. A méréshez szükséges rezgéseket nehézgépjárműre épített speciális vibrátorokkal hozzák létre. A rezgéskeltés az épületeket nem veszélyezteti.

KÉRJÜK, HOGY A KITŰZÖTT KARÓKAT ÉS A KIHELYEZETT ESZKÖZÖKET NE MOZDÍTSÁK EL, A MUNKA BEFEJEZTÉVEL A SZAKEMBEREK AZOKAT ÖSSZEGYŰJTIK!

Amennyiben értékes kultúrája, méhészete, vagy egyéb óvandó objektuma van a csatolt dokumentumban felsorolt helyrajzi számú parcellák valamelyikén, szíveskedjen azt telefonon/e-mailben, a helyrajzi szám megadásával és a kultúra megnevezésével számukra jelezni. A mérések során jellemzően a növényzetben okozott taposási kár fordulhat elő amelyet a Bányatörvény előírásai alapján (Btv. 37. §) a kutatóvállalat természetesen megtérít.

KÉRJÜK, A KÁRTALANÍTÁS MEGKÖNNYÍTÉSE ÉRDEKÉBEN A KÁRIGÉNYÜKET JELEZZÉK A CÉG  KUTATÁST VÉGZŐ MUNKATÁRSAIKNAK.

Kérjük, hogy amennyiben nem Ön az ingatlan jogszerű használója, a használót az értesítésben foglaltakról tájékoztatni szíveskedjen!

A kutatási tevékenységgel és kártalanítással kapcsolatosan a cég munkatársait az alábbi elérhetőségekén kereshetik:
Romvári Zalán: Tel: +36/70/375-6280; e-mail: zalan.romvari@acousticgeo.com
Karvalics Anett: Tel: +36/70/507-0099; e-mail: anett.karvalics@acousticgeo.com

Acoustic Geofizikai Kft.

Az érintett ingatlanok azonosító adatait a csatolt dokumentumban találják meg.