Ebösszeírás

Tisztelt Ebtartók!

Aszód Város közigazgatási területén 2023. szeptember 15. és október 31. napja között ebösszeírásra kerül sor. Az ebtartóknak „Ebösszeíró adatlapot” kell kitölteni, minden egyes kutyáról külön-külön, az oltási könyv adatai alapján.

Az adatlap átvehető személyesen az Aszódi Polgármesteri Hivatal Szabadság tér 9. szám alatti épületében, illetve letölthető az önkormányzat honlapjáról: www.aszod.hu.

A kitöltéssel kapcsolatos tájékoztatás személyesen az Aszódi Polgármesteri Hivatal Hatósági és Titkársági Osztályán, ügyfélfogadási időben (hétfő és szerda: 08.00-12.00 óráig és 12.30-16.00 óráig, péntek: 0800-1200 óráig), illetve az alábbi telefonszámon kérhető: 06 (28) 500-675.

Kérem, hogy az „Ebösszeíró adatlapot” teljes körűen szíveskedjenek kitölteni, aláírni és azt az ebösszeírási időszak végéig, azaz legkésőbb 2023. október 31. napjáig visszajuttatni:

  • személyesen az Aszódi Polgármesteri Hivatal Hatósági és Titkársági Osztályára ügyfélfogadási időben, vagy
  • postai úton, az Aszódi Polgármesteri Hivatalnak címezve (2170 Aszód, Szabadság tér 9.), vagy
  • elektronikus úton, e-papír segítségével is beküldheti (ebben az esetben a címzett: Aszód Város Önkormányzata, az ügytípus: Mezőgazdasági, állat – és növény- egészségügyi ügyek, a témacsoport: Egyéb, a tárgy: Ebösszeírás), vagy
  • e-mail-ben: aszod.titkarsag@aszod.hu

Az adatlap kitölthető az interneten is:

  • Önkormányzati hivatali portál: https://ohp-20.asp.lgov.hu/ Adatlap neve: ASP-IGAZ-EA
  • https://ebosszeiras.aszod.hu 

Aki adatszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget, az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) 3. sz. mellékletének d) pontja alapján ebenként 30.000,- forintig terjedő állatvédelmi bírság megfizetésére kötelezhető. Felhívom az eb tulajdonos(ok)/tartó(k) figyelmét arra, hogy a korábbi ebösszeírás során bejelentett ebeket ismét be kell jelenteni!

Együttműködésüket köszönöm!

Dr. Lukács Adrienn

jegyző