Civil szervezetek 2023. évi támogatása

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testületének PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA civil szervezetek támogatására
A pályázat célja: a civil szervezetek 2023. évi támogatása
Pályázhatnak: Aszód Város közigazgatási területén rendszeresen működő, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény hatálya alá tartozó civil szervezetek.
Támogatott célok:
a. egészségmegőrzés,
b. kulturális tevékenység
c. nevelés, oktatás, képességfejlesztés,
d. ismeretterjesztés
e. testvér-településekkel kapcsolatos tevékenység,
f. természetvédelem, környezetvédelem,
g. gyermek- és ifjúságvédelem,
h. közrend, közbiztonság védelme,
i. sport, tömegsport
Támogatás formája:
a. a civilszervezetek működési támogatása,
b. a civilszervezeteket érintő évfordulók, rendezvények támogatása
Támogatás általános feltételei:
a. a tárgyévre vonatkozóan pénzügyi tervet kell benyújtani,
b. a pályázónak nincs lejárt köztartozása, erről igazolás beadása szükséges
c. a pályázó a korábban kapott támogatásokkal elszámolt,
d. nincs folyamatban a pályázóval szemben tartozás rendezésére, a szerveződés megszüntetésére irányuló, valamint törlés iránti eljárás,
e. a pályázó rendezvényein Aszód Város Önkormányzatát támogatóként tünteti fel,
f. tárgyévet megelőző évről készített beszámoló, közhasznú szervezet esetén a közhasznú jelentés letétbe helyezéséről kiadott bírósági igazolás,
g. a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 14. § alapján a pályázó a pályázati anyaghoz csatolva írásban nyilatkozik arról, hogy nem esik a 6. §-ban foglalt korlátozás alá, valamint nyilatkozata tartalmazza a 14. §-ban foglaltakat,
h. civil szervezet alapdokumentumai (létesítő okirat: alapszabály, vagy alapító okirat / bejegyző bírósági végzés / közhasznúsági nyilvántartásba vételi bírósági végzés)
i. a maximálisan pályázható összeg 300.000,- forint
A pályázat benyújtásának helye, módja:
A pályázatokat Aszód Város Polgármesteréhez – 2170 Aszód, Kossuth Lajos utca 59. – kell benyújtani írásban vagy elektronikus úton egy példányban e felhívás mellékletét képező pályázati adatlap és annak mellékletei szerint.
A pályázat benyújtásának határideje: 2023. április 11. 16 óráig
Hiánypótlásra nyitva álló idő: a pályázat benyújtásának határidejétől számított 5 munkanap.
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtását követő munkaterv szerinti következő képviselő-testületi ülésen.
Mellékletek: