Kezdőlap

„Aszód város szolgálatáért” kitüntető díj

A kitüntető cím adományozható azoknak a magánszemélyeknek, akik hosszú időn át kiemelkedő tevékenységet végeztek és teljesítményt értek el az alábbi szakmai területek valamelyikén:

  • közéleti tevékenység,
  • gazdasági tevékenység,
  • közszolgálati munka,
  • közművelődésben végzett munka,
  • közoktatásban végzett munka,
  • egészségügyi tevékenység elismeréseként.

Évente legfeljebb két kitüntető cím adományozható.

A kitüntető címmel oklevél és pénzjutalom jár, melynek nettó összege a mindenkori közalkalmazotti béralap kétszerese.

2011: Tárnokiné Szilágyi Erzsébet

Tárnokiné Szilágyi Erzsébet pénzügyi iroda vezető több mint három évtizede kiemelkedő szorgalommal, nagy hivatástudattal dolgozik Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Pénzügyi Irodájánál, illetve annak jogelődjénél.

Munkája során a költségvetési gazdálkodás széles területét átfogta, könyvelőként, revizorként, felügyeleti-belső ellenőrzési feladatvégzése során.

Munkaköri feladatát folyamatosan kiemelkedő szakmai hozzáértéssel, racionalitással, pontossággal, alapos jogszabályi felkészültséggel, és nagy felelősségtudattal végezte és végzi. Szerteágazó munkájában érvényesül a jó szervező- és a kiváló elemzőkészség, koordináló tevékenysége megmutatkozik a városi költségvetési gazdálkodás komplex munkájában, melyet a felügyeleti ellenőrzések megállapításai is alátámasztottak.

Az önkormányzati költségvetési gazdálkodás változásait – az egyre nehezedő gazdasági körülmények, ellenére – átlátja, határozott, korrekt, hatékony és tárgyilagos szakmai javaslatai, és az azok alapján hozott döntések a városi költségvetési gazdálkodás kiegyensúlyozottságában is megmutatkoznak, figyelemmel arra, hogy a város több mint 15 éve működési forráshiánnyal küzd.

Jó lokálpatriótaként szívügyének tekinti a város infrastrukturális fejlesztéseit. Az elmúlt években a megvalósult beruházásokban hatékonyan és tevőlegesen közreműködött, annak pénzügyi előkészítését, összefogását, elszámolását pontos körültekintő munkával végzi. Pénzügyi irodavezetőként szakmailag hatékony munkakapcsolatot tudott kialakítani a város pénzügyi ellenőrzési bizottságával, képviselő testülettel.

A „jó gazda szemléletével” és pontosságával végzett „közszolgálati” munkájának elismeréseként méltó arra, hogy Tárnokiné Szilágyi Erzsébet Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodájának Vezetője „Aszód Város Szolgálatáért „ Kitüntető címet viseljen.

2011: Kvaka István

1957. február 23-án született Hatvan városában.

Az általános és középiskolát Aszódon végezte, 1975-ben érettségizett a Petőfi Sándor Gimnázium és Gépészeti Szakközépiskolában Gépgyártás-technológiai szakon.

Ebben az évben felvételt nyert a Kossuth Lajos Katonai Főiskolára ahol tanulmányait még egy évig folytatta, majd saját kérésére sorkatonai állományba helyezték.

1977 decemberében a GANZ árammérő gyárban helyezkedett el.

1978. szeptember 1-jén lépett a Magyar Posta szolgálatába, mint rendszeres helyettes.

1982-83-ban a Budapest-vidéki Igazgatóság ellenőrzési osztályán dolgozott, majd 1989 februárjáig ismét rendszeres helyettes volt a gödöllői körzetben.

1989. február 1-jén megbízást kapott Kistarcsa posta vezetésére.

1990-ben elvégezte a postatiszti iskolát és ugyanezen év augusztus 31-én az aszódi posta vezetői munkakörével bízták meg, ahol jelenleg is dolgozik.

A 33 éves postai pályafutása során munkáját több szakmai kitüntetéssel és igazgatói elismeréssel jutalmazták.

Amikor lakhelyére és szülővárosába került dolgozni, ismerősei megkeresésére alapító tagként 1990-ben belépett a Polgárőrség tagjainak sorába, ahol azóta tevékenykedik.

Az 1994-es Önkormányzati választáson Aszód város lakossága bizalmat szavazott Neki, és önkormányzati képviselőnek választották.

2010-ig több bizottságban dolgozott; a pénzügyi bizottságnak hat éven keresztül vezetője is volt, jelenleg a Művelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sport Bizottság külsős tagja.

Képviselői tevékenysége során javaslataival, elképzeléseivel és döntéseivel mindig a város érdekét tartotta szem előtt.

Kvaka István 1978-tól a Magyar Posta alkalmazásában tevékenykedik, 1990 augusztusától pedig Aszód Város lakosságát szolgálja az aszódi Postahivatal színvonalas működtetésén, irányításán keresztül. Ez időtől kiemelt figyelmet fordít a Postahivatal és a város kapcsolatára is.

A város iránt érzett elhivatottsága nemcsak a mindennapok munkájában nyilvánul meg. Vezetése alatt az aszódi Postahivatal mind külsejében, mind belsejében egyaránt megújult. Ez túlnyomóan Kvaka István kitartásának, lelkes utánajárásának köszönhető, mely által Aszód Város lakossága XXI. századi európai színvonalú, modern, ügyfélbarát szolgáltatásban részesülhet.

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kvaka Istvánnak közel 20 esztendőnyi szorgalommal és elhivatottsággal végzett szakmai vezetői munkájához gratulál, egyúttal köszönetét fejezi ki a több választási ciklusban végzett képviselői, bizottsági elnöki és jelenleg Művelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sport Bizottság külsős tagjaként végzett munkájáért.

A közéleti tevékenységéért,valamint a köz szolgálatában végzett munkája elismeréseként egyaránt rászolgált az Aszód Város Szolgálatáért” kitüntető cím adományozására.

2010: Nagyné dr. Ackermann Terézia

Nagyné dr. Ackermann Terézia a középiskolai tanulmányait Pesterzsébet Bagi Ilona Gimnáziumban végezte. Az érettségit követően azonnal felvették a Budapesti Orvostudományi Egyetem Fogorvostudományi Karára. 1968. január 13-án diplomázott.

Ezt követően megpályázta az akkor épülő kartali fogorvosi rendelőben a fogorvosi állást, amit elnyert. A kartali rendelő építkezése azonban elhúzódott, így a megyei főorvos felajánlása alapján az időközben megüresedő aszódi fogorvosi állást fogadta el.

Így 1968 február 1-től Aszód, és a környékbeli községek fogorvosa lett, 2010. június 30-ig.

1970 március 10-én megszerezte a Fog- és Szájbetegségek Szakvizsgát.

15 éven keresztül a Magyar Orvosi Kamara Gödöllői Szervezetének vezetőségi tagja és az országos szervezet küldötte volt. Ezzel a tevékenységével képviselte a szakma érdekeit.

1989 júliusában –Semmelweis Nap alkalmából – a Szociális és Egészségügyi Miniszter Kiváló Munkáért kitüntető jelvényt adományozta elhivatottsággal végzett szakmai munkája elismeréseként.

A közel 43 év fogszakorvosi munkássága alatt, a kezdettől, 2006. június 30-ig közalkalmazottként, majd ezt követően az egészségügyi átalakulás következtében 2010. június 30-ig, a Baross Dentis Fogszakorvosi Bt. keretén belül látta el a körzetéhez tartozó lakosságot.

Friss diplomásként került Aszódra, és munkásságát megszakítás nélkül mindvégig, egyetlenegy munkahelyen, a betegek érdekében, a közellátást szolgálta.

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete Nagyné dr. Ackermann Terézia fogszakorvosnak –több évtizeden át kiváló szorgalommal, szakmai alázattal végzett életútja elismeréséül és köszönetéül „Aszód Város Szolgálatért” kitüntetést adományoz.

2009: Ulrich Wichert

Ulrich Wichert 49 éves nős, 1 gyermek édesapja. Magyarországon és Aszódon 2003 óta tevékenykedik, mint a Richard Fritz Kft. – Aszód legnagyobb munkáltatójának – gyárigazgatója.

Magát európai polgárnak, kozmopolitának vallja.

Cégének támogatáspolitikáját úgy alakította ki, hogy a helyi közösségek és a jövő nemzedéke mindig előnyt élvezzenek, de környékbeli régiókról sem feledkezett el – azokról a településekről, ahonnan a cég többi munkavállalója származik.

Személyes hitvallása, hogy a vállalatok ereje a társadalmi környezetből ered, ezért etikai kötelesség támogatni azt.

A teljesség igénye nélkül a legfontosabb támogatási területek:

2003-ban és 2004-ben támogatást kapott az aszódi Polgárőrség, Napsugár Óvoda, a Bölcsőde, az aszódi gyermeknapi rendezvény, iskolai karácsonyi rendezvények.

2007-ben a Csengey Gusztáv Általános Iskola, Aszód Mentőszolgálat, részesült támogatásban, az ikladi két tannyelvű Német nemzetiségi Óvoda fénymásológépet és akváriumot kapott.

2008-ben: a Csengey Gusztáv Általános Iskola tornatermében lambériázás, fénycsövek cseréje történt. Az Aranykapu Bölcsőde udvari játékainak beszerzését támogatta a cég. A Hévízgyörki önkormányzat „Hévízgyörki Nyár” programját támogatta. A 17. Aszód Fesztivál támogatása. Az evangélikus gimnázium 5. és 9. osztályos tanulóinak osztálykirándulásának buszköltsége. Az Ökumenikus Napközis tábor egynapos kirándulásának útiköltsége. A Kistérségi Gondozási Központ Családsegítő szolgálatával együttműködve a hátrányos helyzetű gyermekek utazó táborának támogatása. A Holiday Akrobatikus Rock and Roll Sporttánc egyesületének Kartalon megrendezett versenye. Az ikladi Német Nemzetiségi Általános Iskola udvari játszósarok kialakítása.

2009-ben: az Aranykapu bölcsőde fa és bokorültetés. Testvérvárosi kapcsolatok vendégfogadásának támogatása. Petőfi Sándor Gimnázium tornatermének felújításában való részvétel. A 18. aszód Fesztivál támogatása. Ebben a hónapban a tervek szerint a Csengey Gusztáv Általános Iskola támogatása.

2009: Karácsondiné Nagy Erzsébet

Karácsondiné Nagy Erzsébet Vácszentlászlón született. Az általános iskola befejezése után Budapesten a Szerb Antal Gimnáziumban biológia-kémia tagozatos osztályban végezte el középiskolai tanulmányait. Érettségi után az Egri Ho Si Minh Tanárképző főiskola matematika-kémia szakán szerzett tanári diplomát.

1977. augusztus 1-től – 32 éve – az Aszódi 2. számú (Rákóczi úti) Általános Iskolában dolgozik. 10 éve az intézmény igazgató-helyettese.

Kiváló pedagógus és szakember. Óráit az igényesség, gondosság, gyermekekkel való sokoldalú törődés jellemzi. Az iskola tanulóit évtizedek óta sikeresen készíti fel helyi, területi és országos versenyekre.

Jó pedagógiai érzékkel, hozzáértéssel, türelemmel oktat és nevel: tanulót, szülőt egyaránt. Mindig mindenhol jelen van, ahol segíteni, az iskoláért tenni lehet. Igazi közösségi ember, tartalékai kifogyhatatlanok. Részese volt több iskolai összevonásnak, szétválasztásnak és átszervezésnek, óriási harcoknak. Hitvallását Reményik Sándor idézete fogalmazza meg a legjobban:

„Ne hagyjátok a templomot és az iskolát!”

Harcos, szókimondó, határozott egyénisége sok nehéz pillanatban volt segítségére az intézménynek és környezetének.

Szinte lehetetlen a temérdek munkát, a megvalósított feladatokat, az elért eredményeket felsorolni, hisz annyi mindent köszönhet az iskola és a gyerekek az Ő lendületének, hatalmas munkabírásának.

Precíz, lényeglátó és célratörő munkájával nagymértékben hozzájárult a Rákóczi úti iskola mai szelleméhez és arculatához.

2008: Kovács Ferencné

Kovács Ferencné (született : Csukás Erzsébet) 1988. január 4-től az aszódi bölcsőde vezetője. Az elmúlt két évtized alatt munkáját kiváló szakmai hozzáértéssel, felelősségtudattal, teljes elhivatottsággal végezte és végzi. Gyakorlott védőnőként került az intézmény élére, ahol szakmai tudását, empatikus képességét nagyban tudta kamatoztatni a napi munkája során is. Mindenek felett a rábízott gyermekek érdekeit tartotta és tartja szem előtt. Szakmai területen másoddiplomát, majd szakdiplomát szerzett, ezen túlmenően számtalan olyan képzésben vett részt, mellyel bizonyította azt, hogy hivatásának tekinti munkáját, valamint azt, hogy a mindennapok során feladatát a legkörültekintőbben tudja ellátni. A napi munkája mellett a figyelme nagyban ráirányul a szociális és lelki problémákkal küszködő emberekre. A megújított szakmai ismeretei birtokában számtalan családnak, szervezetnek tudott segítséget és támaszt nyújtani. Havi rendszerességgel szülőcsoportos beszélgetést tart a kisgyermekes szülők számára, melynek eredményességét bizonyítja, hogy óvodás szülőként is visszajárnak ezekre a megbeszélésekre.

Elindítója volt a Nagycsaládos Egyesület megalakításának, mely azóta is eredményesen tevékenykedik a városban. Tagja az országos Magyar Család- és Nővédelmi Tudományos Társaságnak, annak munkájában rendszeresen tevőlegesen is részt vesz. Szakmai munkájának eredményességét is bizonyítja az, hogy a 2004-től kezdve megszervezésre kerülő Bölcsődék Regionális Módszertani Intézet régiós referense. Munkájával a térségben lévő bölcsődék szakmai munkáját igyekszik összefogni, megszerzett tapasztalatait széles körben ismertetni.

Példát ad arra, hogy intézménye ne csak egy nappali megőrzést és szakképzett felügyeletet adjon a rábízott legifjabb lelkek számára, hanem igyekszik azt méltó tartalommal megtölteni. A bölcsődei játszóházban „Mazsola-Muzsika” kurzust szervezett zenepedagógus közreműködésével. Dalos kazettát készített a kicsiknek, ezen túlmenően több bábjátékot és a ˝bölcsisek˝ szórakoztatására bohócjeleneteket írt meg és azt munkatársaival a gyerekek számára szervezett ünnepségeken bemutatták. 8 éve vezette be a gyermekekről készített videofelvételt, amely a szakmai megfontoláson túl kedves ajándékként is szolgál a családoknak. Mindennapi munkáját táplálja és segíti a megújulásban hite, családja, életszemlélete, valamint hobbi tevékenységként művelt irodalom- és zeneszeretete.

A kiváló szakmai tudása mellé párosul optimizmusa és céltudatos, ambiciózus tevékenysége, mely mindennapjait áthatja. Ezzel is sikerült megvalósítania azt a dédelgetett szakmai álmát, hogy Aszódon a legpicinyebb városi polgárok számára az elhivatott szakmai munka mellett a szülők gyönyörű környezetben, egy újonnan felépített „baba-birodalomban” tudhatják gyermekeiket. A közel 3 éves megfeszített munka gyümölcsét reméljük sokáig tudja intézményvezetőként a munkatársaival együtt, a „gyermekek napközbeni ellátása” érdekében kamatoztatni.

2007: Szolnoki Ferencné

Szolnoki Ferencné pénzügyi irodavezető 1966. október 8. óta dolgozik Aszód Polgármesteri Hivatalnál, illetve annak jogelődjénél. Munkáját kiváló szakmai hozzáértéssel, felelősségtudattal végzi. Nagy munkabírású, jó szervező, és koordináló tevékenysége megmutatkozik a városi pénzügyi iroda komplex munkájában, melyet a felügyeleti ellenőrzési jegyzőkönyvek is alátámasztanak. A költségvetési gazdálkodás változásaira – egyre nehezedő gazdasági körülmények ellenére – fogékony, azt átlátva kellő pontossággal, jogszabályismerettel és precizitással látja el feladatait. Határozott, korrekt és tárgyilagos munkastílusa az iroda irányításában és eredményességében is megmutatkozik.

Az elmúlt években a városban megvalósult beruházásokban hatékonyan közreműködött, annak pénzügyi előkészítését, összefogását, és elszámolását pontos, körültekintő munkával végezte. A megnövekedett követelményekkel együtt járó feladatok ellátását következetes, koncentrált koordináló, irányító munkájával biztosítja. A „jó gazda szemléletével” és pontosságával végzett „közszolgálati” munkája eredményeként emelte a közszolgálati tevékenység presztízsét, színvonalát.

2007: Barlai Edit

Barlai Edit Aszódon született. Az általános iskola elvégzése után Aszódon érettségizett. Tanulmányait, mint Aszód ösztöndíjasa az Egri Tanárképző Főiskolán folytatta. Földrajz-rajz szakos tanári diplomát szerzett. Ezt követően 37 évet szolgált pedagógusként Aszódon. Edit, mint pedagógus is igyekezett az egymás utáni generációknak örömet és életszeretetet adni. Barlai Edit 16 éven át már nem csupán a gyerekekért, hanem kollégái, iskolája ügyes-bajos dolgaiért is felelősséget vállalt.

Vezetőként is maradandót alkotott. 13 évig volt az intézmény igazgatóhelyettese. Mindez tetőzött akkor, amikor egy évvel az igazgatói megbízást is elvállalta. Fontos volt neki, hogy a gyerekek kedvvel és örömmel tanuljanak. Tisztelte a kollégáit, fontos volt neki, hogy kedvvel és örömmel dolgozzanak. Ennek szolgálatába állította jó szervezőkészségét, humorát, emberségét, tehetségét. Egész pályáján tisztelet és szeretet övezte, melynek egyik jele, hogy tanítványai 2000 évben az év tanárává választották.

2006: Sáhóné Bordás Éva

Sáhóné Bordás Éva a szombathelyi főiskolán végzett matematika-könyvtár- informatika szakon, majd könyvtár szakon egyetemi végzettséget szerzett az ELTE-n. 10 évig volt az aszódi gimnázium tanára majd könyvtárosa. 1987 óta dolgozik a Városi Könyvtárban, 1994 óta intézményvezetőként. Vezetése alatt a könyvtár Pest megye egyik legkorszerűbb, legjobban felszerelt intézményévé vált.

1997-ben úgy költöztek az új épületbe, hogy már kiépítették az információs rendszert, mely ekkor még korántsem volt általános a közkönyvtárakban. Ez a számítógépes nyilvántartáson és kölcsönzésen kívül a könyvtárközi hálózatba való bekapcsolódást és az internetes szolgáltatást is jelenti. Pályázatok eredményeként a könyvtár 11 db számítógéppel rendelkezik. A könyvtár tereinek esztétikája, az egész épület megjelenése kiemeli az intézményt a városi intézmények köréből. Ezt az eredményt a koncepciózus fejlesztési elképzelések mellett a kiemelkedő intézménymenedzselés tette és teszi lehetővé.

1995-től a mai napig a könyvtár 60 különféle pályázaton, összesen csaknem 13 millió Ft-ot nyert el.

A látogatói és kölcsönzői mutatók a könyvtárak sorában jó helyet foglalnak el.

Sikerült új rétegeket megnyerniük a közhasznú információk naprakész szolgáltatásaival. A gyermekkönyvtárat az aszódi gyerekek szeretik, mintegy kis klubban, úgy pezseg itt az élet. Népszerűek rendezvényeik (író-olvasó találkozó, nyári olvasótáborok, vetélkedők), melyeket pedagógusokkal és más szakemberekkel jó együttműködésben szerveznek.

Nem véletlen, hogy más települések könyvtárosai is szívesen keresik fel az intézményt tapasztalatgyűjtés céljából. A Pest Megyei Könyvtár igazgatója Sáhóné Bordás Éva munkájáról alkotott szakmai véleményében írta:

„….mind esztétikailag, mind funkcionálisan – az aszódi Városi Könyvtár példaként állítható a megye többi könyvtára elé.”