2020 jan feb már ápr máj jún júl aug sze
okt
nov
dec
2019 jan feb már ápr máj jún júl aug sze okt nov dec
2018 jan feb már ápr máj jún júl aug sze okt nov dec
2017 jan feb már ápr máj jún
júl
aug sze okt nov dec
2016 jan feb már ápr máj jún júl
aug
sze okt nov dec
2015 jan feb már ápr máj jún
júl
aug sze okt nov dec
2014 jan feb már ápr máj jún júl aug sze okt nov dec
2013 jan feb már ápr máj jún júl
aug
sze okt nov dec
2012 jan feb már ápr máj jún júl
aug
sze okt nov dec
2011 jan feb már ápr máj jún júl aug sze okt nov dec
2010 jan feb már ápr máj jún
júl
aug sze okt nov dec

Testületi ülés archívum
Vonatkozási időszak: 2020. év (10 ülés)

2020.09.16. – Testületi ülés

Meghívók

Előterjesztések

1. Előterjesztés „Víziközművek Energiahatékonyságának Fejlesztése” c. pályázat konzorciumi megállapodás elfogadására
2. Előterjesztés a 2021-2035. évi időtávra szóló víziközmű-rendszer gördülő fejlesztési tervének jóváhagyásához
3. Előterjesztés Aszód Város 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. ( II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról
3. Előterjesztés Aszód Város 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. ( II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról mellékletek
4. Előterjesztés Települési Értéktár Bizottság létrehozására és Aszód Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2015. (II.6.) önkormányzati rendelete módosítására
Előterjesztés az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletének és elidegenítésének szabályairól, a lakbérek, bérleti díjak mértékének megállapításáról szóló 19/2013. (IX.6.) önkormányzati rendelet módosítására
6. Előterjesztés a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 13/2019. (VI. 21.) önkormányzati rendelet módosítására
7. Előterjesztés a 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó tehergépjárművek súlykorlátozásáról szóló rendelet megalkotásáról
8. Előterjesztés az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 30/2012.(XI.13.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
9. Előterjesztés „Babazászló” Polgármesteri Hivatalra történő kitűzéséről
10. Előterjesztés az „Aranykapu” Bölcsőde Alapító Okirat módosításáról
11. Előterjesztés Aszód Város Önkormányzat Gyermekétkeztetési Intézménye Alapító Okirat módosításáról és álláshely jóváhagyásáról
12. Előterjesztés használatba adási szerződésre az Aszód Város Önkormányzat tulajdonát képező Mély u. 364 hrsz. ingatlanról nyíló pince használatára
13. Javaslat az Aszód, Kossuth Lajos utca 78. szám alatti nem lakás célú helyiségek használatba adására a Magyar Vöröskereszt részére
14. Előterjesztés az Aszód Város Önkormányzat Gyermekétkeztetési Intézménye vezetésére irányuló magasabb vezetői pályázat kiírására
15. Előterjesztés az Aszódi Polgármesteri Hivatal Szervezeti Működési Szabályzatának módosítására
16. Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszer 2020. évi pályázati forduló csatlakozási nyilatkozatáról
17. Előterjesztés a főépítészi megbízási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetés tudomásul vételére
18. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról

2020.08.18. – Testületi ülés

Az ülés a nyilvánosság elől zárt. Csak bejelentkezett felhasználók láthatják.

2020.08.18. – Testületi ülés

Meghívók

Előterjesztések

Jegyzőkönyvek

Határozatok

2020.07.09. – Testületi ülés

Az ülés a nyilvánosság elől zárt. Csak bejelentkezett felhasználók láthatják.

2020.07.09. – Testületi ülés

Meghívók

Előterjesztések

1. Előterjesztés a Gödöllő Hivatásos Tűzoltó - parancsnokság 2019. évi működéséről szóló önkormányzati beszámolójához
2. Előterjesztés a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Háza Hatvan 2019. évi működéséről szóló beszámolójáról
3. Előterjesztés az Aszód Város Könyvtára, Művelődési Háza, Muzeális Gyűjteménye intézményvezetői megbízására
4. Előterjesztés kegyeleti közszolgáltatási megállapodás jóváhagyására
5. Előterjesztés megállapodás kötésére közétkeztetési feladatok ellátására
6. Előterjesztés a településkép védelméről szóló 3/2018. (II.23.) rendelet módosítására
7, Előterjesztés a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 10/2015. (II.20.) önkormányzati rendelet módosítására
8. Előterjesztés mezei őrszolgálat létrehozásáról
9. Előterjesztés a 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó tehergépjárművek súlykorlátozásáról szóló rendelet megalkotásáról
10. Előterjesztés az önkormányzati kitüntetések adományozásának rendjéről szóló új rendelet elfogadásáról
11. Előterjesztés a helyi építési szabályzat eseti módosítására
12. Előterjesztés Aszód város közlekedési koncepciójának kidolgozásáról
13. Előterjesztés az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” című pályázaton történő indulásról, ehhez szükséges önerő biztosításáról
14. Előterjesztés az Aszód 24/64 hrsz területre vonatkozó kérelmekkel összefüggésben
15. Előterjesztés az Aszód 265/2 hrsz ingatlanra vonatkozó kérelemmel összefüggésben
16. Előterjesztés értékesítésre meghirdetett önkormányzati ingatlanokkal kapcsolatos döntésre
17. Előterjesztés Aszód Város Önkormányzatának Gazdasági Programja 2019-2024 jóváhagyására
18. Előterjesztés pályázat kiírására a Falujárók útja 30. II. emelet 12. ajtó alatti szociális bérlakás bérleti jogviszonyára
19. Beszámoló a közterület-felügyelet 2019. évi munkájáról
20. Beszámoló az Aszódi Polgármesteri Hivatal 2019. évi munkájáról
21. Előterjesztés az Aszódi Polgármesteri Hivatal Köztisztviselői Etikai Kódexének elfogadására
22. Javaslat az Állami Számvevőszék által lefolytatott „Integritás és belső kontrollrendszer – Aszód Város Önkormányzata” ellenőrzésről szóló jelentésének végrehajtására vonatkozó Intézkedési Terv elfogadására
23. Előterjesztés Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. II. félévi munkatervére
24. Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

Jegyzőkönyvek

Határozatok

2020.06.15. – Testületi ülés

Meghívók

Előterjesztések

Határozatok

2020.05.27. – Testületi ülés

Meghívók

Előterjesztések

Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 7/2014. (V.30.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztés mezei őrszolgálat létrehozásáról
Előterjesztés önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
Előterjesztés a Gödöllői Rendőrkapitányság 2019. évben végzett munkájáról szóló beszámolójáról, valamint a Gödöllői Rendőrkapitányság Vezetőjének az Aszód település közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről szóló beszámolójáról
Előterjesztés a Hatvani Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Aszódi Szakrendelő 2019. évi szakmai munkájának beszámolójáról
Előterjesztés a Központi Orvosi Ügyelet 2019. évi aszódi működéséről szóló beszámolójáról
Tájékoztató a Dunakeszi Tankerületi Központ vagyonkezelői beszámolójáról
Előterjesztés a 2019. évi belső ellenőrzések végrehajtásáról
Beszámoló a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról, valamint tájékoztató a jegyzői hatáskörben végzett hatósági tevékenységről
Előterjesztés a helyi építési szabályzat hibajavítására
Előterjesztés a helyi építési szabályzat eseti módosítására
Előterjesztés a 8/2020. (I.22.) számú határozat módosítására
Előterjesztés a 2020/2021. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározása
Előterjesztés a Mária Út Közhasznú Egyesületből történő kilépés szándékának elfogadására
Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

Határozatok

2020.05.16. – Testületi ülés

Meghívók

Előterjesztések

2020.05.04. – Testületi ülés

Meghívók

Előterjesztések

2020.05.02. – Testületi ülés

Meghívók

Előterjesztések