2021 jan febr márc ápr máj jún
júl
aug
szept
okt
nov
dec
2020 jan febr márc ápr máj jún júl aug szept okt nov dec
2019 jan febr márc ápr máj jún júl aug szept okt nov dec
2018 jan febr márc ápr máj jún júl aug szept okt nov dec
2017 jan febr márc ápr máj jún
júl
aug szept okt nov dec
2016 jan febr márc ápr máj jún júl
aug
szept okt nov dec
2015 jan febr márc ápr máj jún
júl
aug szept okt nov dec
2014 jan febr márc ápr máj jún júl aug szept okt nov dec
2013 jan febr márc ápr máj jún júl
aug
szept okt nov dec
2012 jan febr márc ápr máj jún júl
aug
szept okt nov dec
2011 jan febr márc ápr máj jún júl aug szept okt nov dec
2010 jan febr márc ápr máj jún
júl
aug szept okt nov dec

Testületi ülés archívum
Vonatkozási időszak: 2020. év 9. hónap (2 ülés)

2020.09.17. – Közmeghallgatás, Testületi ülés

Meghívók

Jegyzőkönyvek

2020.09.16. – Testületi ülés

Meghívók

Előterjesztések

1. Előterjesztés „Víziközművek Energiahatékonyságának Fejlesztése” c. pályázat konzorciumi megállapodás elfogadására
2. Előterjesztés a 2021-2035. évi időtávra szóló víziközmű-rendszer gördülő fejlesztési tervének jóváhagyásához
3. Előterjesztés Aszód Város 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. ( II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról
3. Előterjesztés Aszód Város 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. ( II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról mellékletek
4. Előterjesztés Települési Értéktár Bizottság létrehozására és Aszód Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2015. (II.6.) önkormányzati rendelete módosítására
5. Előterjesztés az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletének és elidegenítésének szabályairól, a lakbérek, bérleti díjak mértékének megállapításáról szóló 19/2013. (IX.6.) önkormányzati rendelet módosítására
6. Előterjesztés a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 13/2019. (VI. 21.) önkormányzati rendelet módosítására
7. Előterjesztés a 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó tehergépjárművek súlykorlátozásáról szóló rendelet megalkotásáról
8. Előterjesztés az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 30/2012.(XI.13.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
9. Előterjesztés „Babazászló” Polgármesteri Hivatalra történő kitűzéséről
10. Előterjesztés az „Aranykapu” Bölcsőde Alapító Okirat módosításáról
11. Előterjesztés Aszód Város Önkormányzat Gyermekétkeztetési Intézménye Alapító Okirat módosításáról és álláshely jóváhagyásáról
12. Előterjesztés használatba adási szerződésre az Aszód Város Önkormányzat tulajdonát képező Mély u. 364 hrsz. ingatlanról nyíló pince használatára
13. Javaslat az Aszód, Kossuth Lajos utca 78. szám alatti nem lakás célú helyiségek használatba adására a Magyar Vöröskereszt részére
14. Előterjesztés az Aszód Város Önkormányzat Gyermekétkeztetési Intézménye vezetésére irányuló magasabb vezetői pályázat kiírására
15. Előterjesztés az Aszódi Polgármesteri Hivatal Szervezeti Működési Szabályzatának módosítására
16. Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszer 2020. évi pályázati forduló csatlakozási nyilatkozatáról
17. Előterjesztés a főépítészi megbízási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetés tudomásul vételére
18. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról

Jegyzőkönyvek

Határozatok