2020 jan feb már ápr máj jún júl aug sze
okt
nov
dec
2019 jan feb már ápr máj jún júl aug sze okt nov dec
2018 jan feb már ápr máj jún júl aug sze okt nov dec
2017 jan feb már ápr máj jún
júl
aug sze okt nov dec
2016 jan feb már ápr máj jún júl
aug
sze okt nov dec
2015 jan feb már ápr máj jún
júl
aug sze okt nov dec
2014 jan feb már ápr máj jún júl aug sze okt nov dec
2013 jan feb már ápr máj jún júl
aug
sze okt nov dec
2012 jan feb már ápr máj jún júl
aug
sze okt nov dec
2011 jan feb már ápr máj jún júl aug sze okt nov dec
2010 jan feb már ápr máj jún
júl
aug sze okt nov dec

Testületi ülés archívum
Vonatkozási időszak: 2020. év 5. hónap (4 ülés)

2020.05.27. – Testületi ülés

Meghívók

Előterjesztések

Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 7/2014. (V.30.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztés mezei őrszolgálat létrehozásáról
Előterjesztés önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
Előterjesztés a Gödöllői Rendőrkapitányság 2019. évben végzett munkájáról szóló beszámolójáról, valamint a Gödöllői Rendőrkapitányság Vezetőjének az Aszód település közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről szóló beszámolójáról
Előterjesztés a Hatvani Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Aszódi Szakrendelő 2019. évi szakmai munkájának beszámolójáról
Előterjesztés a Központi Orvosi Ügyelet 2019. évi aszódi működéséről szóló beszámolójáról
Tájékoztató a Dunakeszi Tankerületi Központ vagyonkezelői beszámolójáról
Előterjesztés a 2019. évi belső ellenőrzések végrehajtásáról
Beszámoló a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról, valamint tájékoztató a jegyzői hatáskörben végzett hatósági tevékenységről
Előterjesztés a helyi építési szabályzat hibajavítására
Előterjesztés a helyi építési szabályzat eseti módosítására
Előterjesztés a 8/2020. (I.22.) számú határozat módosítására
Előterjesztés a 2020/2021. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározása
Előterjesztés a Mária Út Közhasznú Egyesületből történő kilépés szándékának elfogadására
Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

Határozatok

2020.05.16. – Testületi ülés

Meghívók

Előterjesztések

2020.05.04. – Testületi ülés

Meghívók

Előterjesztések

2020.05.02. – Testületi ülés

Meghívók

Előterjesztések