2021 jan febr márc ápr máj
jún
júl
aug
szept
okt
nov
dec
2020 jan febr márc ápr máj jún júl aug szept okt nov dec
2019 jan febr márc ápr máj jún júl aug szept okt nov dec
2018 jan febr márc ápr máj jún júl aug szept okt nov dec
2017 jan febr márc ápr máj jún
júl
aug szept okt nov dec
2016 jan febr márc ápr máj jún júl
aug
szept okt nov dec
2015 jan febr márc ápr máj jún
júl
aug szept okt nov dec
2014 jan febr márc ápr máj jún júl aug szept okt nov dec
2013 jan febr márc ápr máj jún júl
aug
szept okt nov dec
2012 jan febr márc ápr máj jún júl
aug
szept okt nov dec
2011 jan febr márc ápr máj jún júl aug szept okt nov dec
2010 jan febr márc ápr máj jún
júl
aug szept okt nov dec

Testületi ülés archívum
Vonatkozási időszak: 2020. év 11. hónap (3 ülés)

2020.11.25. – Testületi ülés

Az ülés a nyilvánosság elől zárt. Csak bejelentkezett felhasználók láthatják.

2020.11.25. – Testületi ülés

Meghívók

Előterjesztések

1. Előterjesztés a hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és szolgáltatási díjairól szóló 12/2014. (IX.12.) önkormányzati rendelet módosítására
2. Előterjesztés az Aszódi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselők és közszolgálati ügykezelők jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 4/2015. (I. 23.) rendelet módosítására
3. Előterjesztés a helyi környezet védelméről, a közterületek és az ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról, és a szervezett hulladékkezelési közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 24/2010. (XII.31.) önkormányzati rendelet módosítására
4. Előterjesztés a játszóterek és sportparkok használati rendjéről szóló rendelet megalkotásra
5. Előterjesztés Aszód Város Önkormányzat 2021. évi belső ellenőrzési és stratégiai ellenőrzési tervének (2021-2024. év) jóváhagyásáról
6. Előterjesztés a 39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet végrehajtására Aszód Város Könyvtára, Művelődési Háza és Muzeális Gyűjteményében
7. Előterjesztés a lakás és nem lakás célja szolgáló helyiségek 2021. évi bérleti díjának megállapítására
8. Előterjesztés értékesítésre meghirdetett önkormányzati ingatlanokkal kapcsolatos döntésre
9. Előterjesztés fenntartható városi mobilitási terv készítésére kiírandó ajánlati felhívásról
10. Előterjesztés Aszód, Széchenyi utca 4. és Dózsa György utca határán húzódó partfal vis maior helyreállítás kivitelezőjének kiválasztásáról
11. Előterjesztés a 129/2020. (X.14.) számú önkormányzati határozat módosítására
12. Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett intézkedésekről
Sürgősségi indítvány Előterjesztés a Galgamenti Regionális Vízmű vagyonértékeléséről

Határozatok

2020.11.04. – Testületi ülés

Meghívók

Előterjesztések

Jegyzőkönyvek