2021 jan febr márc ápr máj jún
júl
aug
szept
okt
nov
dec
2020 jan febr márc ápr máj jún júl aug szept okt nov dec
2019 jan febr márc ápr máj jún júl aug szept okt nov dec
2018 jan febr márc ápr máj jún júl aug szept okt nov dec
2017 jan febr márc ápr máj jún
júl
aug szept okt nov dec
2016 jan febr márc ápr máj jún júl
aug
szept okt nov dec
2015 jan febr márc ápr máj jún
júl
aug szept okt nov dec
2014 jan febr márc ápr máj jún júl aug szept okt nov dec
2013 jan febr márc ápr máj jún júl
aug
szept okt nov dec
2012 jan febr márc ápr máj jún júl
aug
szept okt nov dec
2011 jan febr márc ápr máj jún júl aug szept okt nov dec
2010 jan febr márc ápr máj jún
júl
aug szept okt nov dec

Testületi ülés archívum
Vonatkozási időszak: 2020. év 10. hónap (4 ülés)

2020.10.22. – Testületi ülés

Meghívók

Előterjesztések

2020.10.14. – Testületi ülés

Az ülés a nyilvánosság elől zárt. Csak bejelentkezett felhasználók láthatják.

2020.10.14. – Testületi ülés

Meghívók

Előterjesztések

előterjesztés HÉSZ módosítások vegleges
2. Előterjesztés az iskolavédőnői szolgálat finanszírozásáról
3. Előterjesztés támogatási szerződés megkötésére vonatkozóan Aszód FC Utánpótlásáért tekintetében, valamint használatba adási szerződésre az Aszód Város Önkormányzat tulajdonát képező 010 hrsz-ú Sportpálya vonatkozásában
4. Előterjesztés az Aszód belterület 681/22. helyrajzi számú terület telekalakítási eljárásának megindításáról
5. Előterjesztés a telekommunikációs toronynak helyt adó Aszód belterület 681/22. hrsz-ú ingatlan értékesítéséről
6. Előterjesztés az 1476/5 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanra érkezett pályázat értékeléséről
7. Előterjesztés a használatba adási szerződésre Aszód, Kossuth Lajos utca 78. szám alatti nem lakás célú helyiségek használatba adására a Galga Moped Klub Hagyományőrző Egyesület részére
8. Előterjesztés a Galga Televízió által biztosított szolgáltatás díjának megemeléséről
9. Előterjesztés Karácsony Tibor László egyéni vállalkozó bérleti szándékával összefüggésben, az Aszód belterület 681/20. helyrajzi számú ingatlan vonatkozásában
10. Előterjesztés a Turai Tájház szakfelügyeleti ellenőrzési jelentése az Aszódi Petőfi Közérdekű Muzeális Gyűjteményt érintő feladatairól
11. Előterjesztés főépítészi feladat ellátására vonatkozó megbízás jóváhagyására
12. Előterjesztés az elévülő adó tételek nyilvántartásból való kivezetéséről, egyes adótárgyak elévülési időn belüli mentesítéséről
13. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról

Jegyzőkönyvek

Határozatok

2020.10.15. – Közmeghallgatás, Testületi ülés

Meghívók

Jegyzőkönyvek