2021 jan febr márc ápr máj jún
júl
aug
szept
okt
nov
dec
2020 jan febr márc ápr máj jún júl aug szept okt nov dec
2019 jan febr márc ápr máj jún júl aug szept okt nov dec
2018 jan febr márc ápr máj jún júl aug szept okt nov dec
2017 jan febr márc ápr máj jún
júl
aug szept okt nov dec
2016 jan febr márc ápr máj jún júl
aug
szept okt nov dec
2015 jan febr márc ápr máj jún
júl
aug szept okt nov dec
2014 jan febr márc ápr máj jún júl aug szept okt nov dec
2013 jan febr márc ápr máj jún júl
aug
szept okt nov dec
2012 jan febr márc ápr máj jún júl
aug
szept okt nov dec
2011 jan febr márc ápr máj jún júl aug szept okt nov dec
2010 jan febr márc ápr máj jún
júl
aug szept okt nov dec

Testületi ülés archívum
Vonatkozási időszak: 2019. év 3. hónap (1 ülés)

2019.03.28. – Testületi ülés

Meghívók

Előterjesztések

1.napirend-Et. a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 7-2014. (V.30. ) önkormányzati rendelet módosítására
2.napirend-Et. szándéknyilatkozat kiadása a házi gyermekorvosi praxis megvételét követő..... megbízásra tárgyában
3.napirend-Et. partnerségi egyeztetés lezárására Aszód Város településrendezési eszközeinek eseti módosításához
3 napirend-melléklet-kezdeményezés_NIF regi hesz 2019
4.napirend-Et. a településfejlesztési koncepció és a településrendezési eszközök felülvizsgálatával kapcsolatos döntések meghozatalára
5.napirend-Et. az Aszód Városi Kulturális Központ 2018. évi beszámolója (Városi Könyvtár)
6.napirend-Et. az Aszód Városi Kulturális Központ 2018. évi beszámoló (Városi Könyvtár-megyei)
7.napirend-Et. az Aszód Városi Kulturális Központ 2019. évi munkaterve (Városi Könyvtár-megyei)
8.napirend-Et. az Aszód Városi Kulturális Központ 2019. munkaterve (Városi Könyvtár)
9.napirend-Et. az Aszód Városi Kulturális Központ 2018. évi beszámolója (Petőfi Múzeális Gyűjtemény)
10.napirend-Et. az Aszód Városi Kulturális Központ 2019. évi munkaterv (Petőfi Múzeális Gyűjtemény)
11.napirend-Et. a 2019-2020-as nevelési évre az óvodai beiratkozás időpontjának meghatározásáról
12. napirend-Et. a Podmaniczky Alapfokú Művészeti Iskola alapfeladat bővítésének véleményezésére
13.napirend-Et. a közalkalmazotti és munkavállalói cafetéria juttatások önkormányzati szintű szabályzatának elfogadására
14.napirend-Et. civil szervezetek támogatásának 2019. évre vonatkozó pályázati kiírására
15.napirend-Et. az É-K Pest és Nógrád Megy. Reg. Hull.gazd. és Körny.Önk. Társ. társ. ülésen való képv. történő delegálásra
16.napiren-Et. Aszód 812. helyrajzi számú terület telekalakítási eljárásának megindításáról
17.napirend-Et. Aszód 744-1 hrsz.-ú terület telekalakítási eljárásának megindításáról
18.napirend-Et. önkormányzati tulajdonú helyiségek ingyenes és kedvezményes használatba adásáról
19.napirend- Jelentés a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között tett intézkedésekről
sürgősségi indítvány- Szontágh lépcső 2. sz. Petőfi Közérdekű Múzeális Gyűjtemény épülete előtto útbeszakadás helyreállításáról

Jegyzőkönyvek

Határozatok