2021 jan febr márc ápr máj jún
júl
aug
szept
okt
nov
dec
2020 jan febr márc ápr máj jún júl aug szept okt nov dec
2019 jan febr márc ápr máj jún júl aug szept okt nov dec
2018 jan febr márc ápr máj jún júl aug szept okt nov dec
2017 jan febr márc ápr máj jún
júl
aug szept okt nov dec
2016 jan febr márc ápr máj jún júl
aug
szept okt nov dec
2015 jan febr márc ápr máj jún
júl
aug szept okt nov dec
2014 jan febr márc ápr máj jún júl aug szept okt nov dec
2013 jan febr márc ápr máj jún júl
aug
szept okt nov dec
2012 jan febr márc ápr máj jún júl
aug
szept okt nov dec
2011 jan febr márc ápr máj jún júl aug szept okt nov dec
2010 jan febr márc ápr máj jún
júl
aug szept okt nov dec

Testületi ülés archívum
Vonatkozási időszak: 2019. év 2. hónap (1 ülés)

2019.02.28. – Testületi ülés

Meghívók

Előterjesztések

1.napirend -Et. Aszód Város Önkormányzat 2-2018-II.23. önk. rendelet módosításáról
2.napirend -Et. Aszód Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról
3. napirend-Et. Aszód Város 2019. évi költségvetéséről
4.napirend-Et. a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 10-2015.-II.20.- önkormányzati rendelet módosítására
5.napirend- Et. az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 30-2012 -XI.13.- önkormányzati rendelet módosításáról
6.napirend-Et.telekalakítási eljárások megkezdéséről-Szentkereszt utca, Falujárók útja-
7.napirend-Et. Aszód, Falujárók útja 5-19 előtti közterületen parkoló kialakításáról
8.napirend-Et. az Alpolgármester illetményéről és költségtérítéséről
9.napirend-Et. a 24-64 hrsz.-ú Önkormányzati tulajdonú ingatlan nem pályázat útján történő értékesítése tárgyában
10.napirend-Et. az Aszód belterület 116 hrsz.-ú Önkormányzati tulajdonú ingatlan pályázat útján történő értékesítése tárgyában
11.napirend-Et. Aszód Város Önkormányzata 2019. évi közbeszerzési tervéről
12napirend-.Et. belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének és felújításának műszaki ellenőrzésére kiírt ajánlati felhívásról12
13.napirend-Et. belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének és felújításának közbeszerző kiválasztására kiírt felhívásról
14.napirend-Et. belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének és felújításához kapcsolódó közbeszerzés elindításáról
15.napirend-Et. útépítési közbeszerzési bíráló bizottság kijelöléséről
16.napirend-Et. Aszód, Béke kert, Miskolczi köz, Pauler T. u, Kómár Gy. u. útépítési munkáinak tervezésére beérkezett ajánlatok kiértékeléséről
17.napirend-Et. a Mély út mentén kialakított telkeken gázvezeték kiváltásáról
18.napirend-Et. a Széchenyi utca 18. számú ingatlan mögötti támfal vis maior támogatásból történő helyreállításáról
19.napirend-Javaslat a Polgármester szabadságolási ütemtervére
20.napirend-Et. a településkép védelméről szóló 3-2018.-II.23.- számú önkormányzati rendelet felülvizsgálatára
21.napirend-Et. a Magyar Protestáns Segélyszervezettel ellátási szerződés megkötésére
22.napirend-Et. az orvosi ügyelet további ellátásáról
23.napirend-Et. Aszód Domony lakosságának vegyes fogorvosi alapellátás együttműködési megállapodása jóváhagyására
24.napirend-Jelentés a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között tett intézkedésekről

Jegyzőkönyvek

Határozatok