2021 jan febr márc ápr máj jún
júl
aug
szept
okt
nov
dec
2020 jan febr márc ápr máj jún júl aug szept okt nov dec
2019 jan febr márc ápr máj jún júl aug szept okt nov dec
2018 jan febr márc ápr máj jún júl aug szept okt nov dec
2017 jan febr márc ápr máj jún
júl
aug szept okt nov dec
2016 jan febr márc ápr máj jún júl
aug
szept okt nov dec
2015 jan febr márc ápr máj jún
júl
aug szept okt nov dec
2014 jan febr márc ápr máj jún júl aug szept okt nov dec
2013 jan febr márc ápr máj jún júl
aug
szept okt nov dec
2012 jan febr márc ápr máj jún júl
aug
szept okt nov dec
2011 jan febr márc ápr máj jún júl aug szept okt nov dec
2010 jan febr márc ápr máj jún
júl
aug szept okt nov dec

Testületi ülés archívum
Vonatkozási időszak: 2018. év 5. hónap (2 ülés)

2018.05.22. – Testületi ülés

Meghívók

Előterjesztések

Jegyzőkönyvek

Határozatok

2018.05.17. – Testületi ülés

Meghívók

Előterjesztések

1.napirend -Beszámoló a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról valamint a zárszámadásról és a költségvetési maradvány elszámolásáról szóló rendelet jóváhagyásáról
2.napirend- Előterjesztés a 2017. évi belső ellenőrzések végrehajtásáról
3.napirend -Előterjesztés a partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló rendelet elfogadására
4.napirend- Beszámoló a SUPPORT Humán Segítő és Szolgáltató Alapítvány Családok Átmeneti Otthona Aszódot érintő feladatairól
5. napirend-Előterjesztés a 2018-2019. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározására
6.napirend-Beszámoló a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról, valamint tájékoztató a jegyzői hatáskörben végzett hatósági tevékenységről
7.napirend- Tarr Gábor Oktatási és Kulturális Alapítvány beadványa Wass Albert emlékmű elhelyezéséről
8. napirend -Aszódi Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítésének tervezési munkáira kiírt ajánlati felhívás eredményéről
9.napirend-Előterjesztés a multifunkciós kulturális központ megvalósíthatósági tanulmányára kiírt pályázati felhívás eredményéről
10.napirend - Előterjesztés Széchenyi utca 18. mögött, 485 hrsz 481 hrsz határán partfal helyreállítás
11.napirend - Előterjesztés Petőfi Muzeális Gyűjtemény, Aszód Szontágh Lépcső 2. 194 hrsz. területén
12.napirend -Előterjesztés Breda patak, 059, 070 hrsz. árvíz-védelemi munkái vis maior
13. napirend-Előterjesztés Aszód Város Önkormányzata 2018. évi közbeszerzési tervének módosítására
14. napirend - Tájékoztató az augusztus 20-ai kitünbtetések adományozásáról
sürgősségi indítvány Aszód Város településrendezési eszközeinek bp.rákos-hatvan vasúti vonalszakasz korszerűsítésével összefüggő mód.
15. napirend-Jelentés a lejárt idejű határozatokról és a két ülés között tett intézkedésekről

Jegyzőkönyvek

Határozatok