2021 jan febr márc ápr máj jún
júl
aug
szept
okt
nov
dec
2020 jan febr márc ápr máj jún júl aug szept okt nov dec
2019 jan febr márc ápr máj jún júl aug szept okt nov dec
2018 jan febr márc ápr máj jún júl aug szept okt nov dec
2017 jan febr márc ápr máj jún
júl
aug szept okt nov dec
2016 jan febr márc ápr máj jún júl
aug
szept okt nov dec
2015 jan febr márc ápr máj jún
júl
aug szept okt nov dec
2014 jan febr márc ápr máj jún júl aug szept okt nov dec
2013 jan febr márc ápr máj jún júl
aug
szept okt nov dec
2012 jan febr márc ápr máj jún júl
aug
szept okt nov dec
2011 jan febr márc ápr máj jún júl aug szept okt nov dec
2010 jan febr márc ápr máj jún
júl
aug szept okt nov dec

Testületi ülés archívum
Vonatkozási időszak: 2018. év 3. hónap (1 ülés)

2018.03.22. – Testületi ülés

Meghívók

Előterjesztések

1 napirend-Beszámoló Aszód településközbiztonságának helyzetérőla közbiztonság érdekében tett intézkedésekről
2. napirend-Előterjesztés Aszód Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5-2015.(II.6.) önkormányzati rendelete módosítására
3. napirend-Előterjesztés a szem. gond. nyújtó szoc. ell. térítési díjáról szóló 7-2014. (V.30. ) ör módosítására
4.napirend-Előterjesztés a bölcsődei térítési díjakról szóló 8-2012.(III.30.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára
5. napirend-Előterjesztés a 2018-2019-es nevelési évre az óvodai beiratkozás időpontjának meghatározásáról
6.napirend-Előterjesztés az Aszód és Társult Önkormányzatok Szociális és Gyermekjóléti Társulása Társulási Megállapodás módosításának jóváhagyására
7.napirend-Megállapodások civil szervezetekkel a 2018. évi költségvetésben jóváhagyott támogatások átadásáról
8.napirend-Előterjesztés civil szervezetek támogatásának 2018. évre vonatkozó pályázati kiírására
9.napirend-Előterjesztés önkormányzati tulajdonú helyiségek ingyenes és kedvezményes használatba adásáról
10. napirend-Előterjesztés 883 hrsz.-ú Önkormányzati tulajdonú ingatlan pályázat útján történő értékesítése tárgyában
10 napirend-csereanyag- Előterjesztés a 883-hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan pályázat útján történő értékesítése tárgyában
11. napirend-Előterjesztés az Aszód 1640 helyrajzi számú, önkormányzati tulajdonú ingatlan földhivatali megnevezésének módosításáról
12 napirend -Előterjesztés az Aszód Szabadság tér 9.. alatti önkormányzati tulajdonú épület energetikai felújításához beérkezett ajánlatokról
13. napirend-Előterjesztés az Aszód, Falujárók úti Szivárvány Tagóvoda és a Kossuth L. utcai Ház. Rend. ép.gépészeti és ép.elektromos felújít. terv.
14 napirend- Előterjesztés Aszód város Önkormányzat 2018. évi közbeszerzési tervéről
15. napirend-Tájékoztató Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása Pest megye területén 2018 évi pályázat előkészítéséről
15 napirend-csereanyag- Előterjesztés PM-ONKORMUT 2018. pályázaton való indulás előkészítéséről
16.napirend-Előterjesztés a Podmaniczky Alapfokú Művészeti iskola alapfeladat bővítésének véleményezésére
17 napirend- Előterjesztés többfunkciós kultúrális központ léptesítésének előkészítő lépéseiről
18. napirend-Jelentés a lejárt idejű határozatokról és a két ülés között tett intézkedésekről

Jegyzőkönyvek

Határozatok