2020 jan feb már ápr máj jún júl aug sze
okt
nov
dec
2019 jan feb már ápr máj jún júl aug sze okt nov dec
2018 jan feb már ápr máj jún júl aug sze okt nov dec
2017 jan feb már ápr máj jún
júl
aug sze okt nov dec
2016 jan feb már ápr máj jún júl
aug
sze okt nov dec
2015 jan feb már ápr máj jún
júl
aug sze okt nov dec
2014 jan feb már ápr máj jún júl aug sze okt nov dec
2013 jan feb már ápr máj jún júl
aug
sze okt nov dec
2012 jan feb már ápr máj jún júl
aug
sze okt nov dec
2011 jan feb már ápr máj jún júl aug sze okt nov dec
2010 jan feb már ápr máj jún
júl
aug sze okt nov dec

Testületi ülés archívum
Vonatkozási időszak: 2018. év 2. hónap (2 ülés)

2018.02.22. – Testületi ülés

Meghívók

Előterjesztések

1 napirend-ET Aszód V.Önk. költségvetéséről szóló 2017. évi 1-2017.II.24 Ör módosítása-j
2. napirend - ET Aszód Város Önk. adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési köt. megállapításáról
3.napirend- ET Aszód Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről-J2
4. napirend-ET. a településkép védelméről szóló rendelet megalkotására-J
5 napirend-ET az AVKK 2017. évi beszámolójának és 2018. évi munkatervfének jóváhagyására
5.napirend -ET az AVKK 2017. évi beszámolójának és 2018. évi munkatervének jóváhagyására-beszámoló
5.napirend -ET az AVKK 2017. évi beszámolójának és 2018. évi munkatervének jóváhagyására-munkaterv
6. napirend-ET földmérési munkák végzéséről szóló ajánlati felhívás eredményéről
7. napirend - ET és az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása 2017 pályázathoz kiírt kivitelezői ajánlatkérés eredményéről
8. napirend - ET az utak burkolására kiírt tervezői ajánlati felhívás eredményéről
9.napirend-ET a közalkalmazotti és munkavállalói cafetéria juttatások önkormányzati szintű szabályzatának elfogadására
10. napirend-ET a Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak, póttagjainak megválasztására, Helyi Választási Bizottság tagjának pótlására
11. napirend -ET a Gödöllői Rendőrkapitányság vezetője kinevezésének véleményezésére
12. napirend- Javaslat a polgármester szabadságolási ütemtervére
Sürgősségi indítvány- ET Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása Pest megye területén 2018 évi pályázat benyújtásának előkészítése
13. napirend - Jelentés a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között tett intézkedésekről

Jegyzőkönyvek

Határozatok

2018.02.12. – Testületi ülés

Meghívók

Előterjesztések

Jegyzőkönyvek

Határozatok