2020 jan feb már ápr máj jún júl aug sze
okt
nov
dec
2019 jan feb már ápr máj jún júl aug sze okt nov dec
2018 jan feb már ápr máj jún júl aug sze okt nov dec
2017 jan feb már ápr máj jún
júl
aug sze okt nov dec
2016 jan feb már ápr máj jún júl
aug
sze okt nov dec
2015 jan feb már ápr máj jún
júl
aug sze okt nov dec
2014 jan feb már ápr máj jún júl aug sze okt nov dec
2013 jan feb már ápr máj jún júl
aug
sze okt nov dec
2012 jan feb már ápr máj jún júl
aug
sze okt nov dec
2011 jan feb már ápr máj jún júl aug sze okt nov dec
2010 jan feb már ápr máj jún
júl
aug sze okt nov dec

Testületi ülés archívum
Vonatkozási időszak: 2017. év 5. hónap (2 ülés)

2017.05.02. – Testületi ülés

Meghívók

Előterjesztések

Jegyzőkönyvek

Határozatok

2017.05.18. – Testületi ülés

Meghívók

Előterjesztések

1 napirend- beszámoló 2016 évi költségvetési zárszámadásról
2 napirend- 2016. évi belső ellenőrzésről
3 napirend-megállapodás gyermekétkeztetési közfeladat ellátásához kapcsolódó egyes kérdések szabályozásáról
4 napirend- előterjesztés a Dunakeszi Tanker. Közp. kötött vagyonkezelési szerződés módosítására
5 napirend- Előterjesztés a helyi környezet védelméről közterületek rendjéről.... rendelet módosítása
6 napirend- beszámoló Máltai Szeretetszolgálat Aszódot érintő feladatairól
7 napirend- Előterjesztés a civil szervezetek 2017. évi támogatásáról
8 napirend- Lejárt pályázatok eredménye, Rákóczi úti, Baross utca, Puttony utca 3. Kossuth L.u.21.
9 napirend- Előterjesztés a kiegészítő gyermekorovosi ügyeletről
10 napirend- előterjesztés az egészségügyi alapellátásban működő házi fogorvosi feladat-ellátási szerződések módosítására
10 napirend- előterjesztés az egészségügyi alapellátásban működő házi fogorvosi feladat-ellátási szerződések módosításáraJ
11 napirend- Beszámoló a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló .......
12 napirend- előterjesztés 792 hrsz.-ú önk. tulajdonú ingatlan pályázat útján történő értékesítése tárgyban
13 napirend-előterjesztés Településképi Arculati Kézikönyv készítésére beérkezett ajánlatokról és további feladatokról
14 napirend-a KEHOP-5.2.9-16-2016-00101 pályázathoz tartozó kivitelezői szerződés módosításáról
15 napirend-Előterjesztés a KEHOP-5.2.9-16-2016-00101 pályázat műszaki ellenőrének kiválasztására vonatkozó ajánlati felhívásról
16 napirend-Előterjesztés Városi nyilvános WC kialakítására
17 napirend-Előterjesztés főépítészi feladat ellátására vonatkozó megbízás jóváhagyására
18 napirend -Előterjesztés a Wass Albert emlékére állítandó szoborral kapcsolatos döntéshozatalra
19 napirend-Előterjesztés a 2017-2018. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározásáró
20 napirend-Jelentés a lejárt idejű határozatokról és a két ülés között tett intézkedésekről

Jegyzőkönyvek

Határozatok