2020 jan feb már ápr máj jún júl aug sze
okt
nov
dec
2019 jan feb már ápr máj jún júl aug sze okt nov dec
2018 jan feb már ápr máj jún júl aug sze okt nov dec
2017 jan feb már ápr máj jún
júl
aug sze okt nov dec
2016 jan feb már ápr máj jún júl
aug
sze okt nov dec
2015 jan feb már ápr máj jún
júl
aug sze okt nov dec
2014 jan feb már ápr máj jún júl aug sze okt nov dec
2013 jan feb már ápr máj jún júl
aug
sze okt nov dec
2012 jan feb már ápr máj jún júl
aug
sze okt nov dec
2011 jan feb már ápr máj jún júl aug sze okt nov dec
2010 jan feb már ápr máj jún
júl
aug sze okt nov dec

Testületi ülés archívum
Vonatkozási időszak: 2017. év 4. hónap (1 ülés)

2017.04.12. – Testületi ülés

Meghívók

Előterjesztések

1. Előterjesztés a SUPPORT Humán Segítő és Szolgáltató Alapítvány Családok Átmeneti Otthona szakmai beszámolójáról
2. Előterjesztés az önkormányzati kitüntető címek, díjak alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 6/2015. ( II.6.) önkormányzati rendelet módosítására
3. Előterjesztés Aszód Város Önkormányzat településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályainak elfogadásáról
4. Előterjesztés Településképi Arculati Kézikönyv készítésére vonatkozó ajánlati felhívásról
5. Előterjesztés Önkormányzati tulajdonú ingatlanok pályázat útján történő értékesítése tárgyában
6. A város egyes területeinek kiemelt fejlesztési területté nyilvánításáról
7. Előterjesztés Aszód, Baross u. 5. és Aszód, Rákóczi u. 6. számú lakások bérbeadásáról
8. Előterjesztés a Galga-menti Önkormányzatok Társulásából való kilépésről szóló döntésre
9. Előterjesztés az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása c. pályázaton történő indulásról
10. Előterjesztés Szabadság téri kiülős vendéglátóhely kialakítására és üzemeltetésére kiírt pályázati felhívás eredményéről
11. Előterjesztés a VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú, „A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztése, Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, k
12. Előterjesztés a 2017. évi  kátyúzási és úthiba javítási munkákról
13. Előterjesztés a 24/59 és a 24/60 hrsz.-ú ingatlanokra Aszód Város Önkormányzat javára kikötött beépítési kötelezés tárgyában
14. Jelentés a lejárt idejű határozatokról és a két ülés között tett intézkedésekről

Jegyzőkönyvek

Határozatok