2020 jan feb már ápr máj jún júl aug sze
okt
nov
dec
2019 jan feb már ápr máj jún júl aug sze okt nov dec
2018 jan feb már ápr máj jún júl aug sze okt nov dec
2017 jan feb már ápr máj jún
júl
aug sze okt nov dec
2016 jan feb már ápr máj jún júl
aug
sze okt nov dec
2015 jan feb már ápr máj jún
júl
aug sze okt nov dec
2014 jan feb már ápr máj jún júl aug sze okt nov dec
2013 jan feb már ápr máj jún júl
aug
sze okt nov dec
2012 jan feb már ápr máj jún júl
aug
sze okt nov dec
2011 jan feb már ápr máj jún júl aug sze okt nov dec
2010 jan feb már ápr máj jún
júl
aug sze okt nov dec

Testületi ülés archívum
Vonatkozási időszak: 2017. év 12. hónap (1 ülés)

2017.12.07. – Testületi ülés

Meghívók

Előterjesztések

1. napirend- Beszámoló az Albert Schweitzer Kórház Aszód Szakrendelő Intézet munkájáról
2. napirend-Előterjesztés a településrendezési eszközök kiemelt fejlesztési területekre vonatkozó módosításának elfogadásáról
3.napirend-Előterjesztés Aszód Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 14-2011.-V.10.- ÖR. sz. rendelet módosításáról
4.napirend-Előterjesztés a reklámok, reklámhordozók elhelyezésének, alkalmazásának követelményeiről, feltételeiről... szóló ör elfogadásáról
5. napirend- Előterjesztés Településképi arculati kézikönyv elfogadásáról
5. napirend-melléklet-aszod_tak_velemeny-PM Építészkamara
5. napirend-melléklet-aszod_kezikonyv_velemeny-MMHH
5. napirend Aszód Településképi Arculati Kézikönyv
6. napirend- Előterjesztés a Településképi rendelet előzetes tervezetéről
7.napirend-Tájékoztató a Szociális Szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálatáról
8.napirend -Előterjesztés a Gazdasági Program módosításának megtárgyalására és elfogadására
9.napirend -Előterjesztés Aszód Város Önkormányzat 2018. évi belső ellenőrzési terv végrehajtására szerződő fél kiválasztása
10.napirend-Előterjesztés a munka és tűzvédelmi feladatok önkormányzati szintű ellátására
11.napirend-Előterjesztés az önkormányzat ASP rendszerhez való csatlakozással összefüggő szolgáltatási szerződés megkötéséről
12.napirend-Előterjesztés a 330 hrsz.-ú Önkormányzati tulajdonú ingatlan pályázat útján történő értékesítése tárgyában
13.napirend-Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú ingatlanokra érkezett pályázat értékeléséről
14.napirend-Előterjesztés Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. évi I. félévi munkaterve megállapítására
15.napirend-Előterjesztés az Aszódi Tükör színes megjelenéséről
16.napirend-Jelentés a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között tett intézkedésekről

Jegyzőkönyvek

Határozatok