2020 jan feb már ápr máj jún júl aug sze
okt
nov
dec
2019 jan feb már ápr máj jún júl aug sze okt nov dec
2018 jan feb már ápr máj jún júl aug sze okt nov dec
2017 jan feb már ápr máj jún
júl
aug sze okt nov dec
2016 jan feb már ápr máj jún júl
aug
sze okt nov dec
2015 jan feb már ápr máj jún
júl
aug sze okt nov dec
2014 jan feb már ápr máj jún júl aug sze okt nov dec
2013 jan feb már ápr máj jún júl
aug
sze okt nov dec
2012 jan feb már ápr máj jún júl
aug
sze okt nov dec
2011 jan feb már ápr máj jún júl aug sze okt nov dec
2010 jan feb már ápr máj jún
júl
aug sze okt nov dec

Testületi ülés archívum
Vonatkozási időszak: 2017. év 11. hónap (2 ülés)

2017.11.16. – Testületi ülés

Meghívók

Előterjesztések

1. napirend ET Aszód Város Önkormányzata tulajdonában álló közterületek használatáról és rendjéről szóló …/2017. (XI.17. ) új önkormányzati rendelet megalkotására
2 napirend-ET-az az Aszódi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselők és közszolgálati ügykezelők jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 4/2015. (I. 23.) önkormányzati rendelet módosítására
3 napirend ET- a telekadóról szóló 23/2015. ( XI. 20. ) önkormányzati rendelet módosításáról
4 napirend-ET-az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletének és elidegenítésének szabályairól, a lakbérek, bérleti díjak mértékének megállapításáról szóló 19/2013. (IX. 6.) önkormányzati rendelete módosítására
5 napirend-Tájékoztató- az önk. tulajdonában lévő lakások és nem lakás célú helyiségek bérleti díj hátralékairól 2017.okt.31-ig
6 napirend- ET- a Dunakeszi Tankerületi Központtal megállapodás megkötésére
7 napirend-ET- a Hévízgyörki Református Egyházközség kérelméről
8 napirend -ET-883-hrsz.ú önkormányzati tulajdonú ingatlan pályázat útján történő értékesítése tárgyában
9 npirend -ET-Aszód Város Önkormányzat 2018. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyásáról
10 napirend-ET-a munka és tűzvédelmi feladatok önk. szintű ellátásáról
11 napirendET-AVKK igazgatói feladatok ellátására vonatkozó pályázat kiírására
12 napirend-ET-a 2018. évi városi rendezvényterv elfogadására
13 napirend-Jelentés a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között tett intézkedésekről

Jegyzőkönyvek

Határozatok

2017.11.06. – Testületi ülés

Meghívók

Előterjesztések

Jegyzőkönyvek

Határozatok