2020 jan feb már ápr máj jún júl aug sze
okt
nov
dec
2019 jan feb már ápr máj jún júl aug sze okt nov dec
2018 jan feb már ápr máj jún júl aug sze okt nov dec
2017 jan feb már ápr máj jún
júl
aug sze okt nov dec
2016 jan feb már ápr máj jún júl
aug
sze okt nov dec
2015 jan feb már ápr máj jún
júl
aug sze okt nov dec
2014 jan feb már ápr máj jún júl aug sze okt nov dec
2013 jan feb már ápr máj jún júl
aug
sze okt nov dec
2012 jan feb már ápr máj jún júl
aug
sze okt nov dec
2011 jan feb már ápr máj jún júl aug sze okt nov dec
2010 jan feb már ápr máj jún
júl
aug sze okt nov dec

Testületi ülés archívum
Vonatkozási időszak: 2017. év 10. hónap (1 ülés)

2017.10.19. – Testületi ülés

Meghívók

Előterjesztések

1. napiend- Et. a Breda patakmeder további tisztítása
2. napirnd- Et. Aszód Város Önkormányzat 2017. évi közbeszerzési tervének módosítására
3. napirend -Et. Aszód déli iparterület infrastruktárális fejlesztése keretében megvalósuló útburkolat építéséhez kapcsolódó kiegészítő építési munkák
4. napirend-Beszámoló az Aranyakpu Bölcsőde 2016-2017. évi munkájáról
5. napirend -Beszámoló a Városi Podmaniczky Pince működtetéséről
6. anpirend-Et. a szociális és a gyermekvédelmi személyes gondoskodásról szóló rendelet módosítására
7 napirend- Et. a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló rendelet módosítására
8. napirend- Beszámoló Aszódi Polgármesteri Hivatal 2016. évi munkájáról
9 napirend-Et a 109. hrsz.-ú természetben 2170 Aszód Kossuth L.u.78. szám alatt lévő kivett orvosi rendelő átminősítéséről
10. napirend- Et. az Aszód Város Önkormányzat Közép és Hosszú távú Vagyongazdálkodási tervének megvalósulásáról
11. napirend- a VEKOP-1.2.2-15-2016-00007 pályázathoz kapcsolódó Válallkozási szerződés módosításáról
12. napirend-Et. a 2018. évre tervezett útfelújítások meghatározására
13 . napirend- VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú, „A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztése, ...
14. napirend -Et. Rácz Jánosné Csikós Erzsébet, Aszód Falujárók útja 28. Fszt. 3 .szám alatti lakos kérelméről
15. napirend-ET. Ceglédi Tankerület Központtal megállapodás megkötésére és költségmegosztási megálalpodás módosítására
16. napirend-jelentés a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között tett intézkedésekről
Sürgősségi indítvány PM_ONKORMUT_2016/102 kódszámú pályázathoz tartozó vállalkozási szerződés módosításáról
Sürgősségi indítvány Aszód, Déli-iparterület csapadékvíz elvezetés vízjogi engedélyezési terveinek elkészítésére

Jegyzőkönyvek

Határozatok