2021 jan febr márc ápr máj jún
júl
aug
szept
okt
nov
dec
2020 jan febr márc ápr máj jún júl aug szept okt nov dec
2019 jan febr márc ápr máj jún júl aug szept okt nov dec
2018 jan febr márc ápr máj jún júl aug szept okt nov dec
2017 jan febr márc ápr máj jún
júl
aug szept okt nov dec
2016 jan febr márc ápr máj jún júl
aug
szept okt nov dec
2015 jan febr márc ápr máj jún
júl
aug szept okt nov dec
2014 jan febr márc ápr máj jún júl aug szept okt nov dec
2013 jan febr márc ápr máj jún júl
aug
szept okt nov dec
2012 jan febr márc ápr máj jún júl
aug
szept okt nov dec
2011 jan febr márc ápr máj jún júl aug szept okt nov dec
2010 jan febr márc ápr máj jún
júl
aug szept okt nov dec

Testületi ülés archívum
Vonatkozási időszak: 2016. év 5. hónap (2 ülés)

2016.05.12. – Testületi ülés

Meghívók

Előterjesztések

Jegyzőkönyvek

2016.05.31. – Testületi ülés

Meghívók

Előterjesztések

1. Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Háza Nappali Melegedőjének és Éjjeli Menedékhely beszámolója a 2015-ös évről
2. Előterjesztés az Aszód Város Önkormányzata fenntartásában működő Aszódi Napsugár Óvoda intézményi átszervezéséről
3. Előterjesztés a Napsugár Óvoda személyi- és tárgyi feltételeinek helyzetéről, fejlesztési lehetőségek az elkövetkezendő években
4. Előterjesztés az Aranykapu Bölcsőde Szakmai Programja jóváhagyására
5. Előterjesztés az Aranykapu Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata jóváhagyására
6. Aszód Városi Kulturális Központ beszámolója a 2014. 2015-ös évről
7. Előterjesztés az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletének és elidegenítésének szabályairól, a lakbérek, bérleti díjak mértékének megállapításáról szóló 19/2013.
8. Beszámoló a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról, valamint tájékoztató a jegyzői hatáskörben végzett hatósági tevékenységről
9. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú helyiségek ingyenes használatba adásáról
10. Előterjesztés az Aszód belterület 772. hrsz.-ú „kivett gyógyszertár" társasház alapításáról
11. Előterjesztés az Aszód belterület 1150/32 hrsz.-ú lakóépület, udvar és a 1150/6 hrsz.-ú lakóház, udvar társasház alapításáról
12. Előterjesztés az Aszód belterület 1148 hrsz.-ú Önkormányzati tulajdonú ingatlan pályázat útján történő értékesítése tárgyában
13. Előterjesztés az Aszód, belterület 645. hrsz-ú ingatlan megvásárlásáról
14. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú ingatlanok pályázat útján történő értékesítése tárgyában
15. Előterjesztés a Településszerkezeti terv és a Helyi Építési Szabályzat módosítására beérkezett tervezői ajánlatokról
16. Előterjesztés a Szabadság tér felújításával kapcsolatos közbeszerzési szaktanácsadói ajánlatokról
17. Előterjesztés a Szabadság tér felújításával kapcsolatos tervezői ajánlatokról
18. Előterjesztés 2016 évi kátyúzás és úthiba javítási munkák végzésére beérkezett ajánlatokról
19. Előterjesztés a 22/2016.(II.18.) számú és a 67/2016.(IV.21.) számú határozatok visszavonására
20. Előterjesztés közbeszerzési szakértő kiválasztásáról
21. Tájékoztatóaz „Pályázatos épületenergetikai felhívás a közép-magyarországi régió települési önkormányzatai számára" KEHOP-5.2.9 kódszámú pályázatra benyújtható, önkormányzati ingatlanok felméréséről
22. Előterjesztés a Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására pályázat benyújtására (belterületi utak) /az írásos anyag később kerül megküldésre/
23. Előterjesztés a 2016. május 25.-i viharkárok rendezésére
24. Előterjesztés a VEKOP-1.2.2.-15 pályázat előkészítési feladataira beérkezett ajánlatokról
25. ELőterjesztés a KEHOP-5.2.9 kódszámú pályázat benyújtásához szükséges tanácsadási és tervezési munkákra beérkezett ajánlatokról.
26. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között tett intézkedésekrő

Jegyzőkönyvek

Határozatok