2021 jan febr márc ápr máj jún
júl
aug
szept
okt
nov
dec
2020 jan febr márc ápr máj jún júl aug szept okt nov dec
2019 jan febr márc ápr máj jún júl aug szept okt nov dec
2018 jan febr márc ápr máj jún júl aug szept okt nov dec
2017 jan febr márc ápr máj jún
júl
aug szept okt nov dec
2016 jan febr márc ápr máj jún júl
aug
szept okt nov dec
2015 jan febr márc ápr máj jún
júl
aug szept okt nov dec
2014 jan febr márc ápr máj jún júl aug szept okt nov dec
2013 jan febr márc ápr máj jún júl
aug
szept okt nov dec
2012 jan febr márc ápr máj jún júl
aug
szept okt nov dec
2011 jan febr márc ápr máj jún júl aug szept okt nov dec
2010 jan febr márc ápr máj jún
júl
aug szept okt nov dec

Testületi ülés archívum
Vonatkozási időszak: 2016. év 4. hónap (2 ülés)

2016.04.11. – Testületi ülés

Rendkívüli ülés

Meghívók

Előterjesztések

Jegyzőkönyvek

Határozatok

2016.04.21. – Testületi ülés

Meghívók

Előterjesztések

1. Előterjesztés a SUPPORT Humán Segítő és Szolgáltató Alapítvány Családok Átmeneti Otthona szakmai beszámolójáról
2. Előterjesztés a 2016/2017. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározására
3. Előterjesztés fogorvosi szék beszerzésére kért támogatás elbírálására
4. Előterjesztés a civil szervezetek 2016. évi támogatásáról
5. Előterjesztés az Aszód és Társult Önkormányzatok Szociális és Gyermekjóléti Társulása Társulási Megállapodás módosításának jóváhagyásáról
6. Beszámoló az Aszód FC-ben 2015. évben folyt szakmai- és utánpótlás-nevelő munkáról
7. Előterjesztés a Podmaniczky Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői pályázat véleményezésére
8. Előterjesztés az Aszód, Baross u. 5. sz., valamint a Szabadság tér2.I/1. sz. alatti önkormányzati bérlakásra kiírt pályázatok eredménye tárgyban
9. Előterjesztés Önkormányzati tulajdonú ingatlan pályázat útján történő értékesítése tárgyában
10. Előterjesztés Aszód belterület 1357/48/A/30 hrsz.-ú és az Aszód belterület 1357/46/A/10 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú bérlakás bérlőknek történő értékesítése tárgyban
11. Előterjesztés a Mély utca menti partfalomlás Vis Maior támogatás elszámolásáról
12. Előterjesztés a Településszerkezeti terv és a Helyi Építési szabályzat módosításának megindításáról
13. Előterjesztés 2016 évi kátyúzás és úthiba javítási munkáiról
14. Előterjesztés KKETTKK-CP-02 jelű pályázathoz önerő biztosítására
15. Előterjesztés VEKOP-6.2.2-15 „A társadalmilag és fizikailag leszakadó vagy leszakadással veszélyeztetett településrészeken élő lakosság életminőségének javítására” c. uniós pályázat pályázati tanácsadójának
16. Előterjesztés a Szabadság tér geodéziai felmérésére beérkezett ajánlatokról
17. Előterjesztés VP-6-7.4.1.1-16 kódszámú pályázat benyújtásához szükséges pályázati tanácsadási és tervezési munkák elkészítésére beérkezett ajánlatokról
18. Előterjesztés ajánlati felhívásra  közbeszerzési  szakértő kiválasztására
19. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között tett intézkedésekről

Jegyzőkönyvek

Határozatok