2021 jan febr márc ápr máj jún
júl
aug
szept
okt
nov
dec
2020 jan febr márc ápr máj jún júl aug szept okt nov dec
2019 jan febr márc ápr máj jún júl aug szept okt nov dec
2018 jan febr márc ápr máj jún júl aug szept okt nov dec
2017 jan febr márc ápr máj jún
júl
aug szept okt nov dec
2016 jan febr márc ápr máj jún júl
aug
szept okt nov dec
2015 jan febr márc ápr máj jún
júl
aug szept okt nov dec
2014 jan febr márc ápr máj jún júl aug szept okt nov dec
2013 jan febr márc ápr máj jún júl
aug
szept okt nov dec
2012 jan febr márc ápr máj jún júl
aug
szept okt nov dec
2011 jan febr márc ápr máj jún júl aug szept okt nov dec
2010 jan febr márc ápr máj jún
júl
aug szept okt nov dec

Testületi ülés archívum
Vonatkozási időszak: 2016. év 12. hónap (1 ülés)

2016.12.08. – Testületi ülés

Meghívók

Előterjesztések

1. Előterjesztés az egészségügyi alapellátásban működő fogorvosok – feladat-ellátási szerződéseinek felülvizsgálatára
2. Előterjesztés Aszód Városi Kulturális Központ 2017. évi munkatervéről
3. Előterjesztés együttműködési megállapodás kötésre és használatba adási szerződésre az Aszód Város Önkormányzat tulajdonát képező Mély u. 364 hrsz. ingatlan használatára
4. Előterjesztés a helyi építési szabályzatról szóló 11/2004. (IV.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
5. Előterjesztés Településszerkezeti terv és Helyi Építési Szabályzat módosítására beérkezett tervezői ajánlatokról
6. Előterjesztés a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 10/2015. (II.20.) önkormányzati rendelet módosítására
7. Előterjesztés az Aszódi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselők és közszolgálati ügykezelők jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 4/2015. (I. 23.) rendelet módosítására
8. Előterjesztés Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. I. félévi munkaterve megállapítására
9. Előterjesztés a Dunakeszi Tankerületi Központtal kötendő vagyonkezelési szerződés és megállapodás jóváhagyására
10. Előterjesztés a Ceglédi Tankerületi Központtal kötendő vagyonkezelési szerződés és megállapodás jóváhagyására
11. Előterjesztés a KÖFOG-1.2.1-VEKOP-16 kódszámú pályázat benyújtására az önkormányzati ASP rendszerhez történő csatlakozás finanszírozásához
12. Előterjesztés a 24/2015.(II.19.) ÖKT számú és a 103/2016.(V.31.) ÖKT számú határozatok visszavonásáról, valamint a 98/2016.(V.31.) ÖKT számú határozat módosításáról
13. Jelentés a lejárt idejű határozatokról és a két ülés között tett intézkedésekről

Jegyzőkönyvek

Határozatok