2021 jan febr márc ápr máj jún
júl
aug
szept
okt
nov
dec
2020 jan febr márc ápr máj jún júl aug szept okt nov dec
2019 jan febr márc ápr máj jún júl aug szept okt nov dec
2018 jan febr márc ápr máj jún júl aug szept okt nov dec
2017 jan febr márc ápr máj jún
júl
aug szept okt nov dec
2016 jan febr márc ápr máj jún júl
aug
szept okt nov dec
2015 jan febr márc ápr máj jún
júl
aug szept okt nov dec
2014 jan febr márc ápr máj jún júl aug szept okt nov dec
2013 jan febr márc ápr máj jún júl
aug
szept okt nov dec
2012 jan febr márc ápr máj jún júl
aug
szept okt nov dec
2011 jan febr márc ápr máj jún júl aug szept okt nov dec
2010 jan febr márc ápr máj jún
júl
aug szept okt nov dec

Testületi ülés archívum
Vonatkozási időszak: 2016. év 10. hónap (2 ülés)

2016.10.22. – Testületi ülés

Meghívók

Előterjesztések

1. Javaslat Aszód Város Közműves Ivóvízellátó Rendszer, valamint Aszód Város Közműves Szennyvízelvezető Rendszer 2017-2031 évekre kiterjedő Gördülő Fejlesztési Tervének elkészítésével kapcsolatos megrendelés tudomásulvétel
2. Előterjesztés a Váci Szakképzési Centrummal gyermekétkeztetési közfeladat ellátására megállapodás megkötésére és a 8/2014. (V.30. )  önkormányzati rendelete módosítására
3. Előterjesztés Aszód Város Önkormányzat 3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról
4. Előterjesztés Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 30/2012.(XI.13.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
5. Előterjesztés az Aszód belterület 1357/46/A/16 hrsz.-ú, önkormányzati tulajdonú ingatlan pályázat útján történő értékesítése tárgyban
6. Előterjesztés az Aszód belterület 1357/48/A/26 hrsz.-ú, önkormányzati tulajdonú ingatlan pályázat útján történő értékesítése tárgyban
7. Előterjesztés az Aszód, Szabadság tér 2. I/1. szám alatti önkormányzati bérlakásra kiírt pályázat eredménye tárgyban
8. Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszer 2017. évi pályázati forduló csatlakozási nyilatkozatáról
9. Előterjesztés a VEKOP-5.3.2-15 kódszámú, Fenntartható közlekedésfejlesztés Pest megyében c. pályázat benyújtásáról.
10. Előterjesztés vízrendezési terv készítésére vonatkozó ajánlati felhívásról
11. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között tett intézkedésekről

Jegyzőkönyvek

Határozatok

2016.10.20. – Testületi ülés

Meghívók

Előterjesztések

Jegyzőkönyvek

Határozatok