2020 jan feb már ápr máj jún júl aug sze
okt
nov
dec
2019 jan feb már ápr máj jún júl aug sze okt nov dec
2018 jan feb már ápr máj jún júl aug sze okt nov dec
2017 jan feb már ápr máj jún
júl
aug sze okt nov dec
2016 jan feb már ápr máj jún júl
aug
sze okt nov dec
2015 jan feb már ápr máj jún
júl
aug sze okt nov dec
2014 jan feb már ápr máj jún júl aug sze okt nov dec
2013 jan feb már ápr máj jún júl
aug
sze okt nov dec
2012 jan feb már ápr máj jún júl
aug
sze okt nov dec
2011 jan feb már ápr máj jún júl aug sze okt nov dec
2010 jan feb már ápr máj jún
júl
aug sze okt nov dec

Testületi ülés archívum
Vonatkozási időszak: 2015. év 9. hónap (3 ülés)

2015.09.18. – Közmeghallgatás, Testületi ülés

Jegyzőkönyvek

2015.09.11. – Közmeghallgatás, Testületi ülés

Jegyzőkönyvek

2015.09.17. – Testületi ülés

Meghívók

Előterjesztések

1. Tájékoztató Pest megyei 6. sz. országgyűlési egyéni választókerület országgyűlési képviselője Aszód Város érdekében végzett munkájáról
2. Előterjesztés a Megü Bt-vel kötött feladat-ellátási szerződés módosításáról
3. Előterjesztés az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 9/2015 (II.20.) rendelet módosítására
4. Előterjesztés az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletének és elidegenítésének szabályairól, a lakbérek, bérleti díjak mértékének megállapításáról szóló 19/2013.
5. Előterjesztés az Integrált Településfejlesztési Stratégia elfogadásáról
6. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2014. évi munkájáról, a felügyeleti ellenőrzések tapasztalatairól
7. Előterjesztés a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Ösztöndíjrendszer 2016. évi pályázati forduló csatlakozási nyilatkozatáról
8. Előterjesztés a gyermekétkeztetéssel összefüggő törvényességi felhívás alapján indult keresetről
9. Tájékoztató a városi piac működtetéséről
10. Előterjesztés Szentkereszt utca burkolására kivitelező kiválasztásáról és a felhalmozási kiadások előirányzati összegei közötti átcsoportosításról (az anyag hétfőn a bontás után kerül megküldésre, amennyiben az összeg
11. Szakmai, pénzügyi beszámoló a Városi Sporttelepen elvégzett mobil lelátó létesítéséről
12. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között tett intézkedésekről

Jegyzőkönyvek

Határozatok