2020 jan feb már ápr máj jún júl aug sze
okt
nov
dec
2019 jan feb már ápr máj jún júl aug sze okt nov dec
2018 jan feb már ápr máj jún júl aug sze okt nov dec
2017 jan feb már ápr máj jún
júl
aug sze okt nov dec
2016 jan feb már ápr máj jún júl
aug
sze okt nov dec
2015 jan feb már ápr máj jún
júl
aug sze okt nov dec
2014 jan feb már ápr máj jún júl aug sze okt nov dec
2013 jan feb már ápr máj jún júl
aug
sze okt nov dec
2012 jan feb már ápr máj jún júl
aug
sze okt nov dec
2011 jan feb már ápr máj jún júl aug sze okt nov dec
2010 jan feb már ápr máj jún
júl
aug sze okt nov dec

Testületi ülés archívum
Vonatkozási időszak: 2015. év 8. hónap (1 ülés)

2015.08.27. – Testületi ülés

Meghívók

Előterjesztések

1. Előterjesztés Aszód Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési szabályzatáról szóló 5/2015.(II.6.) önkormányzati rendelet módosítására
2. Előterjesztés a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 10/2015 (II.20.)  önkormányzati rendelet módosítására
3. Előterjesztés az Aszódi Városi piac tartásról szóló 31/2012. (XI. 13.) önkormányzati rendelet módosítására
4. Előterjesztés felhalmozási kiadások előirányzati összegei közötti átcsoportosításról
5. Előterjesztés az Aszódi Gyermekétkeztetési Intézmény vezetésére irányuló magasabb vezetői pályázat kiírására
6. Előterjesztés az Integrált Településfejlesztési Stratégia elfogadásáról
Napirendről levéve
7. Előterjesztés Aszód Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálatáról
8. Előterjesztés az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról
9. Előterjesztés a viharkárok utáni fakivágásról
10. Előterjesztés Aszód belterület 1357/48/A/26 hrsz.-ú, önkormányzati tulajdonú társasházi lakás pályázat útján történő értékesítése tárgyában
11. Tájékoztató a szilárd burkolattal nem rendelkező utakról
12. Tájékoztató Városi Sportnap megtartásáról és Magyarország szeretlek pályázat benyújtásáról
13. Előterjesztés 2016. évi „Európa a Polgárokért” pályázat benyújtására
14. Előterjesztés az aszódi Napsugár Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata, nyitva tartás jóváhagyására
15. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között tett intézkedésekről

Jegyzőkönyvek

Határozatok