2020 jan feb már ápr máj jún júl aug sze
okt
nov
dec
2019 jan feb már ápr máj jún júl aug sze okt nov dec
2018 jan feb már ápr máj jún júl aug sze okt nov dec
2017 jan feb már ápr máj jún
júl
aug sze okt nov dec
2016 jan feb már ápr máj jún júl
aug
sze okt nov dec
2015 jan feb már ápr máj jún
júl
aug sze okt nov dec
2014 jan feb már ápr máj jún júl aug sze okt nov dec
2013 jan feb már ápr máj jún júl
aug
sze okt nov dec
2012 jan feb már ápr máj jún júl
aug
sze okt nov dec
2011 jan feb már ápr máj jún júl aug sze okt nov dec
2010 jan feb már ápr máj jún
júl
aug sze okt nov dec

Testületi ülés archívum
Vonatkozási időszak: 2015. év 2. hónap (2 ülés)

2015.02.05. – Testületi ülés

Rendkívüli ülés

Meghívók

Előterjesztések

Jegyzőkönyvek

Határozatok

2015.02.19. – Testületi ülés

Meghívók

Előterjesztések

1. Előterjesztés az önkormányzat egyes saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek várható összegéről
2. Előterjesztés Aszód Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről
3. Előterjesztés a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról szóló 29/2013.(XII.13.) rendelet hatályon kívül helyezésére, új rendelet megalkotására
4. Előterjesztés az Albert Schweitzer Kórház–Rendelőintézet területi ellátási kötelezettségéhez tartozással kapcsolatos nyilatkozattételre
5. Előterjesztés a Petőfi Közérdekű Muzeális Gyűjteményre vonatkozó vagyonkezelési szerződés tervezetéről
6. Előterjesztés az Aszód Városi Kulturális Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról
7. Összefoglaló jelentés a 2014. évi belső ellenőrzésekről
8. Beszámoló Város Helyi Esélyegyenlőségi programjának 2014. évi megvalósításáról,
9. Előterjesztés a 387/1 helyrajzi számú önkormányzati tulajdonú ingatlan eladásának továbbhirdetése tárgyában
10. Előterjesztés az Aszód, Kossuth L.u.11. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás céljára szolgáló üzlethelyiségek bérbeadására beérkezett pályázat elbírálása tárgyában
11. Előterjesztés 1568,1569,681/20 hrsz.-ú ingatlanok eladására kiírt pályázatok tárgyában
12. Előterjesztés Aszód, Szabadságtér 2. sz. I/1 és az Aszód, Baross u. 5. fszt.1. sz. alatti önkormányzati tulajdonban lévő lakások piaci bérlakásként történő hasznosítására kiírt pályázatok benyújtási határidejének megho
13. Előterjesztés "Magyarország legszebb konyhakertjei" című országos programhoz való csatlakozásról
14. Javaslat a polgármester szabadságolási ütemtervére
15. Előterjesztés a polgármesterének jutalmazásának megállapításáról
16. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között tett intézkedésekről

Jegyzőkönyvek

Határozatok