2021 jan febr márc ápr máj jún
júl
aug
szept
okt
nov
dec
2020 jan febr márc ápr máj jún júl aug szept okt nov dec
2019 jan febr márc ápr máj jún júl aug szept okt nov dec
2018 jan febr márc ápr máj jún júl aug szept okt nov dec
2017 jan febr márc ápr máj jún
júl
aug szept okt nov dec
2016 jan febr márc ápr máj jún júl
aug
szept okt nov dec
2015 jan febr márc ápr máj jún
júl
aug szept okt nov dec
2014 jan febr márc ápr máj jún júl aug szept okt nov dec
2013 jan febr márc ápr máj jún júl
aug
szept okt nov dec
2012 jan febr márc ápr máj jún júl
aug
szept okt nov dec
2011 jan febr márc ápr máj jún júl aug szept okt nov dec
2010 jan febr márc ápr máj jún
júl
aug szept okt nov dec

Testületi ülés archívum
Vonatkozási időszak: 2015. év 12. hónap (2 ülés)

2015.12.10. – Testületi ülés

Meghívók

Előterjesztések

1. Előterjesztés Pest megye önálló régióvá válásával kapcsolatos határozathozatalra
2. Előterjesztés a bölcsődei térítési díjakról szóló 8/2012.(III.30.) önkormányzati rendelet módosítására
3. Előterjesztés az Aranykapu Bölcsőde Szakmai Programja jóváhagyására
4. Előterjesztés az Aranykapu Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata jóváhagyására
5. Előterjesztés az Aszódi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselők és közszolgálati ügykezelők jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 4/2015. (I. 23.) rendelet módosítására 
6. Előterjesztés az Aszód és Társult Önkormányzatok Szociális és gyermekjóléti Társulás Társulási Megállapodása módosítására 
7. Előterjesztés az Aszódi 502/5. hrsz.-ú ingatlan Önkormányzati tulajdonba adásáról 
8. Előterjesztés az Aszód belterület 1150/32 hrsz.ú lakóépület, udvar és a 1150/6 hrsz.-ú lakóház, udvar társasház alapításáról 
9. Előterjesztés a 119/2011.(V.10.) Ökt számú Aszód településszerkezeti tervére vonatkozó határozat módosítására 
10. Előterjesztés Aszód Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 14/2011.(V.10.) rendelet módosítására 
11. Előterjesztés Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. I. félévi munkaterve megállapítására 
12. Előterjesztés Aszód Város 2016. évi kiemelt rendezvényei jóváhagyásáról 
13. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között tett intézkedésekről

Jegyzőkönyvek

Határozatok

2015.12.06. – Testületi ülés

Rendkívüli ülés

Meghívók

Előterjesztések

Aszód, Kossuth L.u.21. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő helyiség bérbeadására beérkezett pályázat elbírálása tárgyában

Jegyzőkönyvek

Határozatok