2020 jan feb már ápr máj jún júl aug sze
okt
nov
dec
2019 jan feb már ápr máj jún júl aug sze okt nov dec
2018 jan feb már ápr máj jún júl aug sze okt nov dec
2017 jan feb már ápr máj jún
júl
aug sze okt nov dec
2016 jan feb már ápr máj jún júl
aug
sze okt nov dec
2015 jan feb már ápr máj jún
júl
aug sze okt nov dec
2014 jan feb már ápr máj jún júl aug sze okt nov dec
2013 jan feb már ápr máj jún júl
aug
sze okt nov dec
2012 jan feb már ápr máj jún júl
aug
sze okt nov dec
2011 jan feb már ápr máj jún júl aug sze okt nov dec
2010 jan feb már ápr máj jún
júl
aug sze okt nov dec

Testületi ülés archívum
Vonatkozási időszak: 2015. év 11. hónap (1 ülés)

2015.11.19. – Testületi ülés

Meghívók

Előterjesztések

1. Előterjesztés a Kistérségi Gondozási Központ Alapító Okiratának módosítására
2. Előterjesztés az iparűzési adóról szóló új önkormányzati rendelet megalkotásáról
3. Előterjesztés a telek adóról szóló új önkormányzati rendelet megalkotásáról
4. Előterjesztés a magánszemélyek kommunális adójáról szóló új önkormányzati rendelet megalkotásáról
5. Előterjesztés az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletének és elidegenítésének szabályairól, a lakbérek, bérleti díjak mértékének megállapításáról szóló 19/2013.
6. Előterjesztés a Podmaniczky Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői pályázata véleményezésére
7. Előterjesztés Aszód várossá nyilvánításának 25 éves évfordulója alkalmából rajz-, festmény pályázat kiírására
8. Előterjesztés Gazdasági Program módosításáról
9. Előterjesztés Pest Megye Önálló NUTS 2 régióvá válását kezdeményező határozathoz
10. Előterjesztés Aszód Város Önkormányzat 2016. évi belső ellenőrzési tervének elfogadására
11. Előterjesztés az Aszód belváros területére bevezetésére kerülő parkolási rendszerről
12. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú utak útépítési rangsoráról
13. Előterjesztés az Aszód, Kossuth L.u.21. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás céljára szolgáló üzlethelyiség bérbeadásáról
14. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között tett intézkedésekről

Jegyzőkönyvek

Határozatok