2021 jan febr márc ápr máj jún
júl
aug
szept
okt
nov
dec
2020 jan febr márc ápr máj jún júl aug szept okt nov dec
2019 jan febr márc ápr máj jún júl aug szept okt nov dec
2018 jan febr márc ápr máj jún júl aug szept okt nov dec
2017 jan febr márc ápr máj jún
júl
aug szept okt nov dec
2016 jan febr márc ápr máj jún júl
aug
szept okt nov dec
2015 jan febr márc ápr máj jún
júl
aug szept okt nov dec
2014 jan febr márc ápr máj jún júl aug szept okt nov dec
2013 jan febr márc ápr máj jún júl
aug
szept okt nov dec
2012 jan febr márc ápr máj jún júl
aug
szept okt nov dec
2011 jan febr márc ápr máj jún júl aug szept okt nov dec
2010 jan febr márc ápr máj jún
júl
aug szept okt nov dec

Testületi ülés archívum
Vonatkozási időszak: 2015. év 1. hónap (1 ülés)

2015.01.22. – Testületi ülés

Meghívók

Előterjesztések

1. Előterjesztés a 19/2013.(IX.6.) ÖR sz. rendelet módosításáról, valamint az Aszód, Szabadság tér 2. I/1. és az Aszód, Baross u. 5. Fszt. 1. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő lakások piaci bérlakásként történő haszn
2. Előterjesztés a közterület használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról és a közterülethasználati díj mértékének és fizetési módjának megállapításáról és szabályairól szóló 12/2005.(XI.1.) önkormányzati rend
3. Előterjesztés az önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló 19/2010.(XI.1.) önkormányzati rendelet módosítására
4. Előterjesztés az illetményrendszer egyes elemeiről szóló 4/2013.(II.1) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére, új rendelet megalkotására
5. Előterjesztés a 394 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan területrészének megvásárlása iránti kérelem ügyében
6. Előterjesztés Aszód, Kossuth L.u.11. sz. alatti önkormányzati tulajdonban lévő üres ingatlanok hasznosításáról
7. Előterjesztés laptopok beszerzésére
8. Előterjesztés Aszód város 1991. évi várossá nyilvánításának 25. évfordulójának 2016. január 2-án történő megünneplésére
9. Előterjesztés „Európa a Polgárokért" pályázat benyújtásáról
Előterjesztés a Podmaniczky család és Aszód kapcsolatának 300. évfordulójának megünnepléséről
Kiegészítések a 2015. évi rendezvények szervezéséhez
10. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között tett intézkedésekről

Jegyzőkönyvek

Határozatok