2021 jan febr márc ápr máj jún
júl
aug
szept
okt
nov
dec
2020 jan febr márc ápr máj jún júl aug szept okt nov dec
2019 jan febr márc ápr máj jún júl aug szept okt nov dec
2018 jan febr márc ápr máj jún júl aug szept okt nov dec
2017 jan febr márc ápr máj jún
júl
aug szept okt nov dec
2016 jan febr márc ápr máj jún júl
aug
szept okt nov dec
2015 jan febr márc ápr máj jún
júl
aug szept okt nov dec
2014 jan febr márc ápr máj jún júl aug szept okt nov dec
2013 jan febr márc ápr máj jún júl
aug
szept okt nov dec
2012 jan febr márc ápr máj jún júl
aug
szept okt nov dec
2011 jan febr márc ápr máj jún júl aug szept okt nov dec
2010 jan febr márc ápr máj jún
júl
aug szept okt nov dec

Testületi ülés archívum
Vonatkozási időszak: 2014. év 4. hónap (1 ülés)

2014.04.24. – Testületi ülés

Meghívók

Előterjesztések

1. Kiegészítés a 43/2014. (III.27. ÖKT számú határozathoz
2. Előterjesztés az Aszód Városi Kulturális Központ Magyar Művészeti Akadémia 2014. évi pályázati felhívására benyújtandó pályázatról
3. Előterjesztés Aszód Város Önkormányzat 5/2013.(III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról
4. Előterjesztés az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról, egyszerűsített beszámolójáról
5. Előterjesztés a 2013. évi belső ellenőrzések végrehajtásáról
6. Előterjesztés az Aszód Galga Polgárőr Egyesülettel kötendő együttműködési megállapodás megkötéséről
7. Előterjesztés közbiztonsági pályázat benyújtásáról
8. Előterjesztés a 2014. évi útépítés műszaki ellenőrzéséről
9. Előterjesztés az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környzeetvédelmi Önkormányzati Társulási megállapodás módosításáról
10. Előterjesztés  a polgármester részére járó Cafetéria juttatás megállapítására
11. Előterjesztés a Bag 0186/3 hrsz.-ú ingatlan területrészére tett vételi ajánlat
12. Előterjesztés a Podmaniczky Alapfokú Művészeti Iskola alapfeladat bővítésének véleményezésére
13. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú helyiség ingyenes használat engedélyezésére
14. Tájékoztató Mély úti gyengeáramú oszlopsor kiváltásáról
15. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között tett intézkedésekről
Tájékoztató a 2014. évi Gyermeknapi programról

Jegyzőkönyvek

Határozatok