2021 jan febr márc ápr máj jún
júl
aug
szept
okt
nov
dec
2020 jan febr márc ápr máj jún júl aug szept okt nov dec
2019 jan febr márc ápr máj jún júl aug szept okt nov dec
2018 jan febr márc ápr máj jún júl aug szept okt nov dec
2017 jan febr márc ápr máj jún
júl
aug szept okt nov dec
2016 jan febr márc ápr máj jún júl
aug
szept okt nov dec
2015 jan febr márc ápr máj jún
júl
aug szept okt nov dec
2014 jan febr márc ápr máj jún júl aug szept okt nov dec
2013 jan febr márc ápr máj jún júl
aug
szept okt nov dec
2012 jan febr márc ápr máj jún júl
aug
szept okt nov dec
2011 jan febr márc ápr máj jún júl aug szept okt nov dec
2010 jan febr márc ápr máj jún
júl
aug szept okt nov dec

Testületi ülés archívum
Vonatkozási időszak: 2014. év 12. hónap (2 ülés)

2014.12.04. – Közmeghallgatás, Testületi ülés

Jegyzőkönyvek

2014.12.18. – Testületi ülés

Meghívók

Előterjesztések

1. Előterjesztés Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi I. félévi munkatervéről
2. Előterjesztés az 1502 helyrajzi számú ingatlanra beérkezett pályázatok elbírálása tárgyában, továbbá a 1568,1569, illetve a 681/20  helyrajzi számú önkormányzati tulajdonú ingatlanok eladásának továbbhirdetése tárgyában
3. Előterjesztés a 387/1 helyrajzi számú (2170 Aszód, Mély út 3. szám alatti) önkormányzati tulajdonú ingatlan pályázat útján történő értékesítése tárgyában
4. Előterjesztés a behajthatatlan követelések nyilvántartásból való kivezetéséről
5. Tájékoztató a 261 helyrajzi számú (2170 Aszód, Petőfi Sándor u. 11. szám alatti) ingatlan megvásárlásának lehetőségéről
6. Előterjesztés orvosi eszközök beszerzéséről
7. Előterjesztés az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 30/2012. (XI.13.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
8. Előterjesztése  Aszód Város 2015. évi rendezvényeinek jóváhagyásárára
9. Előterjesztése Aszód, Béke kerti partfalomlásról
10. Előterjesztés az „Aszódi Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése” című ÁROP-3.A.2-2013-2013-0051 számú projekt kapcsán az elektronikus döntéstámogató szoftver működéséhez szükséges hardver eszközök beszerzés
11. Előterjesztés a Micsinay Ernő Városi Sporttelep további fejlesztésére
12. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között tett intézkedésekről

Jegyzőkönyvek

Határozatok