2021 jan febr márc ápr máj jún
júl
aug
szept
okt
nov
dec
2020 jan febr márc ápr máj jún júl aug szept okt nov dec
2019 jan febr márc ápr máj jún júl aug szept okt nov dec
2018 jan febr márc ápr máj jún júl aug szept okt nov dec
2017 jan febr márc ápr máj jún
júl
aug szept okt nov dec
2016 jan febr márc ápr máj jún júl
aug
szept okt nov dec
2015 jan febr márc ápr máj jún
júl
aug szept okt nov dec
2014 jan febr márc ápr máj jún júl aug szept okt nov dec
2013 jan febr márc ápr máj jún júl
aug
szept okt nov dec
2012 jan febr márc ápr máj jún júl
aug
szept okt nov dec
2011 jan febr márc ápr máj jún júl aug szept okt nov dec
2010 jan febr márc ápr máj jún
júl
aug szept okt nov dec

Testületi ülés archívum
Vonatkozási időszak: 2014. év 11. hónap (1 ülés)

2014.11.27. – Testületi ülés

Meghívók

Előterjesztések

1. Nem képviselő bizottsági tagok eskütétele
2. Előterjesztés Aszód Város Önkormányzat 2/2014.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
3. Beszámoló Aszód Város Önkormányzat 2014. I.-III. gazdálkodásáról
4. Előterjesztés Aszód Város Önkormányzat 2015. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyásáról
5. Előterjesztés a telekadóról szóló 23/2008.(XII.14.) önkormányzati rendelet módosítására Előterjesztő:
6. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú helyiségek ingyenes használatba adásáról és a 19/2013.(IX.6.)
Előterjesztés az iparűzési adóról szóló 25/2010.(XII.14. ÖR módosítására
7. Előterjesztés az Aszód FC-nek átadott fejlesztési támogatás elszámolásáról
8. Előterjesztés az önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló 19/2010.(XI.1.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára
9. Előterjesztés az Aszód és Társult Önkormányzatok Szociális és Gyermekjóléti Társulása Társulási Megállapodás módosításának jóváhagyásáról
10. Előterjesztés Falujárók úti korlát építéséről
11. Előterjesztés Aszód közterületein található veszélyesnek nyilvánított fák kivágásáról,
karbantartó metszéséről
12. Előterjesztés Falujárók útja és Arany J. u. kereszteződésében lévő gyalogátkelőhely balesetveszély elhárításáról
13. Előterjesztés Aszódi Polgármesteri Hivatal helyiségeinek felújításáról
14. Előterjesztés a 23. Kodály kórustalálkozó támogatási kérelméről
15. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között tett intézkedésekről

Jegyzőkönyvek

Határozatok