2020 jan feb már ápr máj jún júl aug sze
okt
nov
dec
2019 jan feb már ápr máj jún júl aug sze okt nov dec
2018 jan feb már ápr máj jún júl aug sze okt nov dec
2017 jan feb már ápr máj jún
júl
aug sze okt nov dec
2016 jan feb már ápr máj jún júl
aug
sze okt nov dec
2015 jan feb már ápr máj jún
júl
aug sze okt nov dec
2014 jan feb már ápr máj jún júl aug sze okt nov dec
2013 jan feb már ápr máj jún júl
aug
sze okt nov dec
2012 jan feb már ápr máj jún júl
aug
sze okt nov dec
2011 jan feb már ápr máj jún júl aug sze okt nov dec
2010 jan feb már ápr máj jún
júl
aug sze okt nov dec

Testületi ülés archívum
Vonatkozási időszak: 2014. év 10. hónap (1 ülés)

2014.10.22. – Testületi ülés

Átalakuló ülés

Meghívók

Előterjesztések

1. A 2014. évi önkormányzati választás végleges eredményéről tájékoztatás
2. Képviselő-testület eskütétele, eskü okmány aláírása
3. Polgármester eskütétele, eskü okmány aláírása
4. A Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálata ( 5/2011. ( III. 1. ) Ör.
5. Polgármester köszöntője
6. Alpolgármester megválasztása
7. Alpolgármester eskütétele, esküokmány aláírása
8. Ügyrendi Bizottság tagjainak megválasztása
9. Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagjainak megválasztása
10. Városfejlesztési Bizottság tagjainak megválasztása
11. Művelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sport Bizottság tagjainak megválasztása
12. A megválasztott bizottságok nem képviselő tagjainak eskütétele (esküokmány aláírása)
13. Polgármester illetményének megállapítása (helyben kiosztott anyag)
14. Alpolgármester illetményének megállapítása
15. Tájékoztatás vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségről, összeférhetetlenségi szabályokról

Jegyzőkönyvek

Határozatok