2021 jan febr márc ápr máj jún
júl
aug
szept
okt
nov
dec
2020 jan febr márc ápr máj jún júl aug szept okt nov dec
2019 jan febr márc ápr máj jún júl aug szept okt nov dec
2018 jan febr márc ápr máj jún júl aug szept okt nov dec
2017 jan febr márc ápr máj jún
júl
aug szept okt nov dec
2016 jan febr márc ápr máj jún júl
aug
szept okt nov dec
2015 jan febr márc ápr máj jún
júl
aug szept okt nov dec
2014 jan febr márc ápr máj jún júl aug szept okt nov dec
2013 jan febr márc ápr máj jún júl
aug
szept okt nov dec
2012 jan febr márc ápr máj jún júl
aug
szept okt nov dec
2011 jan febr márc ápr máj jún júl aug szept okt nov dec
2010 jan febr márc ápr máj jún
júl
aug szept okt nov dec

Testületi ülés archívum
Vonatkozási időszak: 2014. év 1. hónap (2 ülés)

2014.01.14. – Testületi ülés

Meghívók

Előterjesztések

Jegyzőkönyvek

Határozatok

2014.01.30. – Testületi ülés

Meghívók

Előterjesztések

1. Gödöllő Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2013. évi beszámoló jelentése
2. Előterjesztés  az Aszód Városi Kulturális Központ Szervezeti Működési Szabályzatának elfogadásáról
3. Előterjesztés Aszód város 2014. évi kiemelt rendezvényei jóváhagyásáról
4. Előterjesztés az „Aszódi Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése" című ÁROP -3.A.2-2013 2013-0051 számú projekt kapcsán közbeszerző kiválasztásáról és ajánlati felhívás közzétételéről
5. Előterjesztés az Aszód és Társult Önkormányzatok Szociális és Gyermekjóléti Társulása  Társulási Megállapodásának jóváhagyására
6. Előterjesztés az önkormányzat valamint Aszód és Társult Önkormányzatok Szociális és Gyermekjóléti Társulással  kötendő megállapodásról
7. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú helyiségek ingyenes használatba adásáról
8. Előterjesztés az állattartás helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról
9. Előterjesztés Petőfi S. u. parkolási rend kialakításáról
10. Előterjesztés az Imagiper Kft. 677/13 hrsz-ú Önkormányzati tulajdonú ingatlan területrészének megvásárlásával kapcsolatos kérelme ügyében
11. Előterjesztés a Varga MM St. Bt. Szerződésmódosítási kérelméről
12. Előterjesztés Fehérvár Médiacentrum Kft. kérelméről
13. Előterjesztés a szakorvosi rendelőintézet 50. évfordulója megünneplésének előkészítéséről
14. Előterjesztés a 2013. évi vis maior pályázatok elszámolásával kapcsolatos kiegészítő döntésről
15. Tájékoztató a kis- és középvárosi Integrált Településfejlesztési Stratégia szakmai támogatási lehetőségéről
16. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között tett intézkedésekről

Jegyzőkönyvek

Határozatok