2021 jan febr márc ápr máj jún
júl
aug
szept
okt
nov
dec
2020 jan febr márc ápr máj jún júl aug szept okt nov dec
2019 jan febr márc ápr máj jún júl aug szept okt nov dec
2018 jan febr márc ápr máj jún júl aug szept okt nov dec
2017 jan febr márc ápr máj jún
júl
aug szept okt nov dec
2016 jan febr márc ápr máj jún júl
aug
szept okt nov dec
2015 jan febr márc ápr máj jún
júl
aug szept okt nov dec
2014 jan febr márc ápr máj jún júl aug szept okt nov dec
2013 jan febr márc ápr máj jún júl
aug
szept okt nov dec
2012 jan febr márc ápr máj jún júl
aug
szept okt nov dec
2011 jan febr márc ápr máj jún júl aug szept okt nov dec
2010 jan febr márc ápr máj jún
júl
aug szept okt nov dec

Testületi ülés archívum
Vonatkozási időszak: 2013. év 9. hónap (2 ülés)

2013.09.05. – Testületi ülés

Meghívók

Előterjesztések

1. Tájékoztató a közös önkormányzati hivatal létrehozásának helyzetéről
2. Előterjesztés Idősek Világnapja programtervezetéről
3. Tájékoztató a Medcenter Kft.-vel folyó elszámolási egyeztető tárgyalásokról
4. Előterjesztés az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletének és elidegenítésének szabályairól, a lakbérek, bérleti díjak mértékének megállapításáról szóló rendelet
5. Előterjesztés Civil pályázatok elbírálásáról
6. Előterjesztés az Aszód Város Önkormányzat tulajdonában lévő Napsugár Óvoda felújításához kapcsolódó kiegészítő munkálatokról
Előterjesztés Közbeszerzési terv módosításáról
7. Előterjesztés a KMOP-4.6.1-11-2012-0048-as számú „Az aszódi Napsugár Óvoda bővítése és felújítás" című projekt nyilvánosság biztosításához „B típusú" tábla beszerzéséről
8. Tájékoztató Aszód, József Attila köz 266/2 hrsz.-ú ingatlan bontási munkálatairól
9. Előterjesztés Aszód Város Önkormányzat 5/2013.(III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról
10. Beszámoló Aszód Város Önkormányzat 2013. I. félévi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről
11. Előterjesztés az adósságkonszolidációhoz kapcsolódó egyéb döntésről
12. Előterjesztés Aszód, Kard u. 10. szám mögötti partfalomlás vis maior pályázattal kapcsolatos döntésre (az írásos  tájékoztató később kerül megküldésre)
13. Előterjesztés Csengey Gusztáv Általános Iskola villámvédelemre vonatkozó kivitelező kiválasztása (az írásos  tájékoztató később kerül megküldésre)
14. Előterjesztés "Testvértelepülések polgárainak találkozói" (Európa a Polgárokért Program 2007­2013) című pályázat benyújtásáról
15. Előterjesztés az önkormányzat intézményeinek létszámrendezéséről
16. Előterjesztés az Aszód 5024 hrsz.-ú közterület elnevezéséről
Előterjesztés Aszód és Társult Önkormányzatok Szociális és Gyermekjóléti Társulása Társulási Megállapodás módosítása
17. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között tett intézkedésekről
18.  Egyebek

Jegyzőkönyvek

Határozatok

2013.09.26. – Testületi ülés

Meghívók

Előterjesztések

1. A Városi Óvoda 2013/14. nevelési éve beindításáról tájékoztató, -ezen beül különösen az SNI-s gyermekek ellátásának megszervezése, - rövid beszámoló a 2012/13-as nevelési évről
2. Előterjesztés a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló 2013. évi kiegészítő támogatás igénybevételéről
3. Előterjesztés a 143/2013. (IX.5.) ÖKT sz. határozat visszavonásáról
4. Előterjesztés civil szervezet támogatásáról a 2013. II. félévi pályázati kerete terhére
5. Előterjesztés csatlakozási nyilatkozatról a Bursa Hungarica Felsőoktatási   Ösztöndíjrendszer 2014. évi pályázati fordulójához
6. Tájékoztató az Aszód-Hévízgyörk 082/1. hrsz. alatti települési szilárd hulladéklerakó helyzetéről
7. Tájékoztató az Aszódon létesítendő „B" típusú hulladékudvarról
8. Előterjesztés a Roky BoxerTenisz Egyesület által kért tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelméről illetve bérleti szerződés jóváhagyásáról
9. Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú ingatlanokon található magántulajdonban lévő garázsok ügyének rendezéséről
10. Előterjesztés Aszód, Kossuth L.u. 21. szám alatti üzlethelyiség bérlőjének kérelméről
11. Előterjesztés Régész utca forgalomszabályozásáról
12. Tájékoztató a XXII. Aszód Fesztivál rendezvény lebonyolításáról
13. Előterjesztés Aszód, Tarsoly utca-Patkó köz 455,458 hrsz.-ú pinceomlás vis maior pályázattal kapcsolatos döntésről
14.    Jelentés a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között tett intézkedésekről
15. Előterjesztés az aszód Városért Alapítvány támogatása a „CÍVIS” pályázat 2013. II. félévi pályázati kerete terhére

Jegyzőkönyvek

Határozatok