2021 jan febr márc ápr máj jún
júl
aug
szept
okt
nov
dec
2020 jan febr márc ápr máj jún júl aug szept okt nov dec
2019 jan febr márc ápr máj jún júl aug szept okt nov dec
2018 jan febr márc ápr máj jún júl aug szept okt nov dec
2017 jan febr márc ápr máj jún
júl
aug szept okt nov dec
2016 jan febr márc ápr máj jún júl
aug
szept okt nov dec
2015 jan febr márc ápr máj jún
júl
aug szept okt nov dec
2014 jan febr márc ápr máj jún júl aug szept okt nov dec
2013 jan febr márc ápr máj jún júl
aug
szept okt nov dec
2012 jan febr márc ápr máj jún júl
aug
szept okt nov dec
2011 jan febr márc ápr máj jún júl aug szept okt nov dec
2010 jan febr márc ápr máj jún
júl
aug szept okt nov dec

Testületi ülés archívum
Vonatkozási időszak: 2013. év 5. hónap (3 ülés)

2013.05.13. – Testületi ülés

Meghívók

Előterjesztések

Jegyzőkönyvek

Határozatok

2013.05.30. – Testületi ülés

Meghívók

Előterjesztések

1. Előterjesztés önkormányzati közös tulajdonú víziközmű rendszer ellátási felelősei képviseletében eljáró ellátásért felelős kijelölésére
2. Előterjesztés Medcenter Kft. elszámolásáról
3. Előterjesztés Kistérségi Gondozási Központ Alapító okirat módosításáról - SZMSZ módosítás
4. Előterjesztés Óvoda kivitelező kiválasztása „Az aszódi Napsugár Óvoda bővítés és felújítása című KMOP-4.6.1-11-0048-2012 számú projekt kapcsán
5. Előterjesztés a KMOP 3.3.3-13 Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése című pályázat benyújtásáról
6. Beszámoló Aszód város 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak   ellátásáról
7. Előterjesztés a SUPPORT Humán Segítő és Szolgáltató Alapítvány Családok Átmeneti Otthona szakmai beszámolójáról
8. Előterjesztés az Aszódi Tükör megjelentetésére kötött vállalkozói szerződés  felmondása
9. Beszámoló a városi piac működéséről
10. Előterjesztés az Aszód, Petőfi u. 5. szám alatti ingatlan meghirdetéséről
11. Előterjesztés Kovács András Szabadság tér 8/c. szám alatti ingatlan bérlőjének kérelméről
12. Előterjesztés Aszód 1502, 1568, 1569 hrsz.-ú ingatlanok eladásáról
13. Előterjesztés Aszód Szent Imre u. 2.szám és az Aszód Deák F. u. 5. szám alatti ingatlanok meghirdetéséről
14. Előterjesztés Aszód Kossuth L. u. 16. szám alatti ingatlan hatóságilag előírt bontási kötelezettség teljesítéséről
15. Tájékoztató hulladékkezelési, szállítási díjak várható változásáról
16. Tájékoztató Közös Önkormányzati Hivatal állománytáblájáról
17. Előterjesztés Polgármesteri Hivatal Alapító okiratának módosításáról
18. Előterjesztés a Helyi Esélyegyenlőségi Program keretében megalakult munkacsoportról
19.  Jelentés a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között tett intézkedésekről

Jegyzőkönyvek

Határozatok

2013.05.29. – Testületi ülés

Meghívók

Előterjesztések

1. Beszámoló a központi háziorvosi ügyelet 2013. évi tevékenységéről
2. Előterjesztés Városi Óvoda Alapító Okiratának módosításáról
3. Beszámoló Hrabal-galaxis pillanatképei című kiállítás Prágában a Magyar Intézetben 20104. április 26-30.
4. Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló rendelet megalkotására
5. Előterjesztés a gyermekétkeztetés térítési díjairól Aszód város nevelési-oktatási intézményeiben és bölcsődéjében, egyéb térítési díjak meghatározására
6. Beszámoló Aszód Város 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
7. Előterjesztés a SUPPORT Humán Segítő és Szolgáltató Alapítvány Családok Átmeneti Otthona
8. Előterjesztés a KMOP 4.6.1.-11-2012-0048 azonosító számú projekthez kapcsolódó döntésről megállapítása ügyében
9. Előterjesztés Aszód Város Településrendezési Eszközeinek módosítására vonatkozó háromoldalú tervezési szerződésről, és a vonatkozó vázlattervek készítésének állapotáról
11. Előterjesztés Civil szervezetek 2014. évi támogatásáról
12. Tájékoztató a Semmelweis nap és a szakorvosi rendelőintézet 50. évfordulója megünneplésének előkészítéséről
13. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között tett intézkedésekről
A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt..-vel való tárgyalásokra létrehozandó Ad-Hoc Bizottságról

Jegyzőkönyvek

Határozatok