2021 jan febr márc ápr máj jún
júl
aug
szept
okt
nov
dec
2020 jan febr márc ápr máj jún júl aug szept okt nov dec
2019 jan febr márc ápr máj jún júl aug szept okt nov dec
2018 jan febr márc ápr máj jún júl aug szept okt nov dec
2017 jan febr márc ápr máj jún
júl
aug szept okt nov dec
2016 jan febr márc ápr máj jún júl
aug
szept okt nov dec
2015 jan febr márc ápr máj jún
júl
aug szept okt nov dec
2014 jan febr márc ápr máj jún júl aug szept okt nov dec
2013 jan febr márc ápr máj jún júl
aug
szept okt nov dec
2012 jan febr márc ápr máj jún júl
aug
szept okt nov dec
2011 jan febr márc ápr máj jún júl aug szept okt nov dec
2010 jan febr márc ápr máj jún
júl
aug szept okt nov dec

Testületi ülés archívum
Vonatkozási időszak: 2013. év 4. hónap (1 ülés)

2013.04.25. – Testületi ülés

Meghívók

Előterjesztések

1. Előterjesztés DAKÖV Viziközmű vagyon átadásának kezdeményezéséről
2. Beszámoló Aszód Galga Polgárőr Egyesület 2012. évi munkájáról
3. Előterjesztés Aszód Galga Polgárőr Egyesülettel kötendő együttműködési megállapodásról
4. Előterjesztés Aranykapu Bölcsőde SZMSZ módosításáról
5. Előterjesztés Városi Óvoda SZMSZ elfogadásáról
6. Előterjesztés Kistérségi Gondozási Központ  Társulási megállapodás a  szociális és gyermekjóléti alapfeladatok ellátásárról
7. Előterjesztés Kistérségi Gondozási Központ Szociális szakmai program elfogadásáról
8. Előterjesztés Kistérségi Gondozási Központ Gyermekjóléti szolgáltatás szakmai programjáról
9. Előterjesztés A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról és azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 16/2009.(VII.1.) ÖR. rendelet módosításáról
10. Előterjesztés az Aszód Tükör megjelentetésének támogatásáról
11. Előterjesztés Aszód Város Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
12. Előterjesztés Aszód Város Önkormányzat 2012. évi zárszámadásáról, egyszerűsített beszámolójáról
13. Előterjesztés  Aszód Város Önkormányzat 2012. évi belső ellenőrzési jelentéséről
14.  Előterjesztés Aszód Város Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójáról
15. Előterjesztés Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötendő Használati szerződés elfogadásáról (korábbi határozatok hatályon kívül helyezése)
16. Előterjesztés Aszód város területén található úthibák javítási munkáiról szóló ajánlattételi felhívás elfogadásáról
17.  Előterjesztés játszótéri eszközök állapotának felméréséről
18.   Kérelem Petőfi u. 5. szám alatti ingatlan megvásárlására
19.  Előterjesztés  MedCenter Kft. 2012. évi beszámolójáról
20. Előterjesztés MedCenter Kft. elszámolásáról (az anyag hétfőn kerül megküldésre)
21. Előerjesztés Aranykapu Bölcsőde vezetői pályázatkiírásáról