2021 jan febr márc ápr máj jún
júl
aug
szept
okt
nov
dec
2020 jan febr márc ápr máj jún júl aug szept okt nov dec
2019 jan febr márc ápr máj jún júl aug szept okt nov dec
2018 jan febr márc ápr máj jún júl aug szept okt nov dec
2017 jan febr márc ápr máj jún
júl
aug szept okt nov dec
2016 jan febr márc ápr máj jún júl
aug
szept okt nov dec
2015 jan febr márc ápr máj jún
júl
aug szept okt nov dec
2014 jan febr márc ápr máj jún júl aug szept okt nov dec
2013 jan febr márc ápr máj jún júl
aug
szept okt nov dec
2012 jan febr márc ápr máj jún júl
aug
szept okt nov dec
2011 jan febr márc ápr máj jún júl aug szept okt nov dec
2010 jan febr márc ápr máj jún
júl
aug szept okt nov dec

Testületi ülés archívum
Vonatkozási időszak: 2013. év 3. hónap (1 ülés)

2013.03.28. – Testületi ülés

Meghívók

Előterjesztések

Beléptető rendszerének kiépítésére benyújtott árajánlatok elbírálása
Vác Polgármesterének kérelme
Újpest , Polgármesteri Hivatal polgármesterének kérelme
Szociális szolgáltatás szervezés minőségi javítása az aszódi kistérségben című KMOP-4.5.2/B-2f-2010-0001 azonosítószámú pályázatról tájékoztató
Előterjesztés Aszód Város Önkormányzat Verseg Község Önkormányzatával közös hivatal kialakításáról
1. Vagyonhasználati megállapodás az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.-vel ( Egyeztetés alatt kiosztásos anyag )
2. Beszámoló a Gödöllői Rendőrkapitányság 2012. évben végzett munkájáról
3. Tolmácsi Miklós Közbeszerezési –Városfejlesztési - Környezetvédelmi Bizottság külsős bizottsági tag beiktatása, eskütétele
4. Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testületének A kötelező felvételt biztosító óvoda, iskola kijelöléséről, valamint a tanulók sajátos helyzetének megállapításáról szóló 12/2011.(V.1.) rendelet módosításáról
5. Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testületének A háziorvosi körzetekről szóló 22/2010.(X.31.) önkormányzati rendelet módosításáról
6. Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testületének A fogorvosi körzetekről szóló 13/2006.(VI.1.) önkormányzati rendelet módosításáról
7. Előterjesztés Aszódi ravatalozó urnahely bővítéséről
8. Előterjesztés az Aszód FC-vel kötendő együttműködési megállapodás megkötéséről
9. Előterjesztés az aszódi Napsugár Óvoda bővítése és felújítása című KMOP-4,6,1-11-2012-0048.számnú pályázat kapcsán kiírt közbeszerzési eljárás lebonyolításával kapcsolatos szerződés
11. Előterjesztés az RH plusz video Bt.-vel kötött megállapodás módosításáról (Aszódi Tükör)
12. Aszódi ingatlanok eladásának továbbhirdetése, és beérkezett pályázat elbírálása ügyében
14. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között tett intézkedésekről
13. Aszód Város Önkormányzatnak 2013. évi közbeszerzési tervéről
Az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről szóló 2/2011.(II.1.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztés Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról

Jegyzőkönyvek

Határozatok