2020 jan feb már ápr máj jún júl aug sze
okt
nov
dec
2019 jan feb már ápr máj jún júl aug sze okt nov dec
2018 jan feb már ápr máj jún júl aug sze okt nov dec
2017 jan feb már ápr máj jún
júl
aug sze okt nov dec
2016 jan feb már ápr máj jún júl
aug
sze okt nov dec
2015 jan feb már ápr máj jún
júl
aug sze okt nov dec
2014 jan feb már ápr máj jún júl aug sze okt nov dec
2013 jan feb már ápr máj jún júl
aug
sze okt nov dec
2012 jan feb már ápr máj jún júl
aug
sze okt nov dec
2011 jan feb már ápr máj jún júl aug sze okt nov dec
2010 jan feb már ápr máj jún
júl
aug sze okt nov dec

Testületi ülés archívum
Vonatkozási időszak: 2013. év 10. hónap (1 ülés)

2013.10.21. – Testületi ülés

Meghívók

Előterjesztések

1. Előterjesztés a 143/2013. (IX.5.) ÖKT sz. határozat visszavonásáról
2. Előterjesztés Aszód Város Önkormányzata területén lévő iskolák intézményi tanácsába delegálandó személy(ek)re
3. Előterjesztés az Aszód, Kossuth L. u. 11. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiségek hasznosítására
4. Előterjesztés Aszód Város Önkormányzat intézményeinek érintésvédelmi felülvizsgálatáról
5. Előterjesztés Régész utcába elhelyezendő forgalom lassító küszöbre bekért árajánlatok elbírálása
6. Előterjesztés Téglagyár utcai járda kialakításáról
7. Előterjesztés Aszód Szivárvány Óvoda riasztórendszer
8. Előterjesztés Aszód főutcáján telepített platánfák karbantartó metszéséről
9. Tájékoztató a téli átmeneti közfoglalkoztatásról
10. Előterjesztés a Kistérségi Gondozási Központ Alapító okiratának módosításáról
11. Előterjesztés a Roky BoxerTenisz Egyesület által kért tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelméről illetve bérleti szerződés jóváhagyásáról
12. Előterjesztés a KMOP-4.7.1-13 Elektronikus helyi közigazgatási infrastruktúra fejlesztése" című pályázat benyújtásáról
13. Előterjesztés önkormányzati képviselő úr tiszteletdíjának felajánlásáról
14. Előterjesztés civil szervezet támogatásáról a 2013. II. félévi pályázati kerete terhére
15. Előterjesztés a 2013. évi Közmeghallgatás előkészítéséről
Előterjesztés pályázati felhívásra iskolai büfé üzemeltetésére
lőterjesztés Aszód Város Önkormányzatának tulajdonában lévő 2170 Aszód 266/2 hrsz. alatti ingatlanon álló használaton kívüli lakóépület bontásához kapcsolódó helyreállítási munkáiról
16. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között tett intézkedésekről
ELŐTERJESZTÉS pályázati felhívásra  iskolai  büfé üzemeltetésére

Jegyzőkönyvek

Határozatok