2021 jan febr márc ápr máj jún
júl
aug
szept
okt
nov
dec
2020 jan febr márc ápr máj jún júl aug szept okt nov dec
2019 jan febr márc ápr máj jún júl aug szept okt nov dec
2018 jan febr márc ápr máj jún júl aug szept okt nov dec
2017 jan febr márc ápr máj jún
júl
aug szept okt nov dec
2016 jan febr márc ápr máj jún júl
aug
szept okt nov dec
2015 jan febr márc ápr máj jún
júl
aug szept okt nov dec
2014 jan febr márc ápr máj jún júl aug szept okt nov dec
2013 jan febr márc ápr máj jún júl
aug
szept okt nov dec
2012 jan febr márc ápr máj jún júl
aug
szept okt nov dec
2011 jan febr márc ápr máj jún júl aug szept okt nov dec
2010 jan febr márc ápr máj jún
júl
aug szept okt nov dec

Testületi ülés archívum
Vonatkozási időszak: 2012. év 7. hónap (1 ülés)

2012.07.28. – Testületi ülés

Meghívók

Előterjesztések

1.Előterjesztés MedCenter Kft. kiegészítő beszámolója
2. Előterjesztés Csengey Gusztáv Általános Iskola alapító okirat módosításáról
3. Előterjesztés Csengey Gusztáv Általános Iskola 2012/2013-as tanév indításáról
4. Előterjesztés a Városi Óvoda csoportlétszám növekedésének engedélyezésére
5. Előterjesztés a sajátos nevelési igényű gyermekek ellátásáról aVárosi Óvodában
6. Előterjesztés Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testületének valamint Bizottságainak 2012. II. félévi munkaprogramjáról
7. Előterjesztés a nyilvántartott helyi adókról és z adótartozók köréről
8. Előterjesztés Aszód FC Együttműködési Megállapodásának módosításáról
9. Előterjesztés multifunkciós nyomatató beszerzéséről
10. Előterjesztés a 94/2012.(V.31.) ÖKT határozat módosításáról a Szent István park kialakításának költségeiről
11. Előterjesztés Béke kerti utak zúzott kővel és zúzott aszfalttal való terítéséről
12. Előterjesztés Aszód-Hévízgyörk Kommunális Hulladéklerakóval kapcsolatos kötelezettségekről
13. Előterjesztés a GAMESZ megszüntetéséből adódó alapító okiratok változásáról
14. Előterjesztés Aszód Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2011.(III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról
15. Tájékoztató a XXI. Aszód Fesztivál és III. Testvérvárosok találkozójának megrendezéséről (szóbeli tájékoztatás)
16.  Előterjesztés a Kossuth L.u.11. nem lakás célú bérlemény "virágbolt" bérleti szerződésének megszüntetéséről
17. Előterjesztés a Kossuth L.u.27. nem lakás célú bérlemény további bérbeadásának ügyéről
18. Előterjesztés az Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása, társult önkormányzatai Szociális Szolgáltatásszervezési Koncepciójának felülvizsgálatáról
19. Előterjesztés önkormányzati rendeletekben meghatározott szabálysértési rendelkezések hatályon kívül helyezéséről
20. Előterjesztés a civil szervezetek 2012. évi támogatásáról
21. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között tett intézkedésekről
22. Evangélikus Egyház Aszódi Gyülekezete Presbitériuma kérelme a templom toronyóra megvilágítás költségeinek támogatására
Előterjesztés Galgamenti Viziközmű bérleti—üzemeltetési szerződéskötéséről, a DAKÖV Kft. módosított szerződéséről
129

Jegyzőkönyvek

Határozatok