2021 jan febr márc ápr máj jún
júl
aug
szept
okt
nov
dec
2020 jan febr márc ápr máj jún júl aug szept okt nov dec
2019 jan febr márc ápr máj jún júl aug szept okt nov dec
2018 jan febr márc ápr máj jún júl aug szept okt nov dec
2017 jan febr márc ápr máj jún
júl
aug szept okt nov dec
2016 jan febr márc ápr máj jún júl
aug
szept okt nov dec
2015 jan febr márc ápr máj jún
júl
aug szept okt nov dec
2014 jan febr márc ápr máj jún júl aug szept okt nov dec
2013 jan febr márc ápr máj jún júl
aug
szept okt nov dec
2012 jan febr márc ápr máj jún júl
aug
szept okt nov dec
2011 jan febr márc ápr máj jún júl aug szept okt nov dec
2010 jan febr márc ápr máj jún
júl
aug szept okt nov dec

Testületi ülés archívum
Vonatkozási időszak: 2012. év 11. hónap (3 ülés)

2012.11.30. – Közmeghallgatás, Testületi ülés

Jegyzőkönyvek

2012.11.12. – Testületi ülés

Meghívók

Előterjesztések

1. Előterjesztés a MEDCENTER KFT. intézkedési tervéről és a Szakrendelő működési alternatíváinak vizsgálatáról
2. Előterjesztés közös hivatal kialakításának lehetőségéről
3. Előterjesztés Aszód Város Önkormányzat 2013. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyásáról
4. Előterjesztés „A tiltott, közösségellenes magatartások szabályozásáról" szóló ..../2012.(.......) önkormányzati rendelet elfogadásáról
5. Előterjesztés Aszód Város Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
6. Előterjesztés a vagyongazdálkodási stratégiáról
7. Előterjesztés Aszód Város Önkormányzatának ...../2012.(.....) önkormányzati rendelete „Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól"
8. Beszámoló a helyi adók beszedéséről és intézkedési terv az adóhátralékok behajtásáról
9. Előterjesztés Aszód Kossuth, L. u. 27. szám alatti nem lakás céljára szolgáló bérlemény bérleti szerződésének módosításáról
10. Előterjesztés az aszódi napsugár Óvoda bővítése és felújítása című KMOP-4.6.1-11-2012-0048 jelű pályázat közbeszerzési tanácsadó kiválasztására pályázati felhívás
11. Előterjesztés a Piactartásról szóló önkormányzati rendelet elfogadásáról
12. Beszámoló az Aszód Város Önkormányzatának tulajdonában lévő szociális bérlakások kéményfelújítási munkáiról
13. Előterjesztés „A helyi környezet védelméről, a közterületek és az ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról, és a szervezett hulladékkezelési közszolgáltatás kötelező igénybevételéről" szóló 24/2010.(XII.
14. Tájékoztató a GAMESZ megszűnését követő tapasztalatokról
15. Előterjesztés forgalomból kivont hulladékgyűjtő autókra tett vételi ajánlatról
16. Előterjesztés a Petőfi Közérdekű Múzeális gyűjtemény átvételéről
Előterjesztés Csatorna projektben megvalósuló átemelő műtárgyat érintő terület megvásárlása
Jelentés a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között tett intézkedésekről
Kalapos Gergely külsőső bizottsági tagságának megszűntetése

Jegyzőkönyvek

Határozatok

2012.11.29. – Testületi ülés

Meghívók

Előterjesztések

1. Beszámoló Aszód Város Könyvtára és Művelődési háza 2012. évi munkájáról
2. Előterjesztés Aszód Város Könyvtára és Művelődési Háza alapító okiratának módosításáról valamint a múzeum átadás-átvételéről szóló megállapodásról
3. Előterjesztés Aszódi Tükör további megjelenésének támogatásáról
4. Beszámoló Aszód Város Önkormányzat 2012. III. negyedévi gazdálkodásáról és pénzügyi teljesítéséről
5. Előterjesztés Aszód Város Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
6. Előterjesztés Aszód Város Önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciójáról
7. Előterjesztés a Városi Óvodánál a fenntartói kötelezettség körében tartott törvényességi ellenőrzés lefolytatásának eredményéről
8. Előterjesztés a Csengey Gusztáv Általános Iskola fenntartói kötelezettségi körében történő 2012/2013.tanév I. félévi tantárgyfelosztásáról szóló szakértői vélemény
9. Előterjesztés a Podmaniczky Alapfokú Művészeti Iskola fenntartói kötelezettségi körében történő tartott törvényességi ellenőrzés lefolytatásának eredményéről
10. Előterjesztés a tiltott, közösségellenes magatartások szabályozásáról szóló 28/2012.(XI.13.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
11. Előterjesztés Aszód Város Önkormányzat helyi rendeleteinek felülvizsgálatáról (törvénymódosítás esetén)
12. Előterjesztés önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok értékbecs elindításáról
13. Előterjesztés „A helyi környezet védelméről, a közterületek és az ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról, és a szervezett hulladékkezelési közszolgáltatás kötelező igénybevételéről" szóló 24/2010.(XII.
14. Előterjesztés Aszód Város Polgármesteri Hivatal köztisztviselői hivatásetikai alapelveiről és az etikai eljárás szabályairól
15. Előterjesztés Aranykapu Bölcsőde kerítés és támfal 2012. évi állapotáról
16. Előterjesztés a turai 088/4. hrsz. –ú társult önkormányzati területen ráépítéssel vegyes földhasználati jogot alapító szerződésről
17. Előterjesztés Aszód Város Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának módosításáról (később kerül kiküldésre)
18. Előterjesztés Aszód Város közterületeinek síkosságmentesítésének tervéről (később kerül kiküldésre)
19. Előterjesztés Aszód Város Önkormányzat tulajdonában lévő Aszód Kossuth L.u.59. szám alatti ingatlanon lévő raktárépület állapotáról