2020 jan feb már ápr máj jún júl aug sze
okt
nov
dec
2019 jan feb már ápr máj jún júl aug sze okt nov dec
2018 jan feb már ápr máj jún júl aug sze okt nov dec
2017 jan feb már ápr máj jún
júl
aug sze okt nov dec
2016 jan feb már ápr máj jún júl
aug
sze okt nov dec
2015 jan feb már ápr máj jún
júl
aug sze okt nov dec
2014 jan feb már ápr máj jún júl aug sze okt nov dec
2013 jan feb már ápr máj jún júl
aug
sze okt nov dec
2012 jan feb már ápr máj jún júl
aug
sze okt nov dec
2011 jan feb már ápr máj jún júl aug sze okt nov dec
2010 jan feb már ápr máj jún
júl
aug sze okt nov dec

Testületi ülés archívum
Vonatkozási időszak: 2011. év 9. hónap (1 ülés)

2011.09.29. – Testületi ülés

Meghívók

Előterjesztések

1. Podmaniczky Alapfokú Művészetoktatási Intézmény pedagógiai programjának fenntartó általi jóváhagyása
2. Podmaniczky Alapfokú Művészetoktatási Intézmény aszódi telephelyén a nem aszódi állandó lakosú tanulók egyéni oktatásának lehetősége
3. Intézményei minőségirányítása programok végrehajtásának felülvizsgálata ( intézkedési terv készítés –óvoda-iskola-zeneiskola)
4. Csengey G. Ált. Isk. 2011/2012 tanév beindításáról tájékoztató, rövid beszámoló a 2010/2011-es tanévről
5. Csengey G. Ált. Isk. tájékoztató vizesblokk….
6. Városi Óvoda 2011/2012 év beindításáról tájékoztató, rövid beszámoló a 2010/2011-es évről
7. Az Aszódi Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulása „Intézményfenntartó Társulási Megállapodás módosítására
8. Idősek Világnapja programtervezet
9. „A szociális szolgáltatásszervezés minőségi javítása az aszódi kistérségben” c. projektbe új pénzügyi vezető megbízása
10. Tájékoztatás az önkormányzat közterületén lévő játszóterek szabványossági felülvizsgálatáról
11. Szabadság tér 2. önkormányzati épületben lévő gyógyszertár kérelme
12. III. negyedéves átcsoportosítás
13. 2012. évi költségvetés tervezési útmutatója
14. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása
15. KMOP-4.6.1-11 „Nevelési intézmények fejlesztése” című pályázati lehetőség
16. Tájékoztató Magyar Közút Kht. kezelésében lévő utakon észrevételek (Kossuth L. út; Falujárók útja)
17. Bontandó épületek/építmények listájának véglegesítése és további teendők rögzítése
18. Aszód FC sportfejlesztési programjának ügye
19. Sáhóné Bordás Éva nyugdíjazási ügye
20. Oláhné Bordi Edit bejelentése
21. Was Albert Emlékmű felállítás ügye
22. Bursa Hungarica ösztöndíjrendszerhez való csatlakozás (2012)
23. Polgármesteri Hivatal riasztórendszer ügye
24. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között tett intézkedésekről
Egyebek

Jegyzőkönyvek

Határozatok