2021 jan febr márc ápr máj jún
júl
aug
szept
okt
nov
dec
2020 jan febr márc ápr máj jún júl aug szept okt nov dec
2019 jan febr márc ápr máj jún júl aug szept okt nov dec
2018 jan febr márc ápr máj jún júl aug szept okt nov dec
2017 jan febr márc ápr máj jún
júl
aug szept okt nov dec
2016 jan febr márc ápr máj jún júl
aug
szept okt nov dec
2015 jan febr márc ápr máj jún
júl
aug szept okt nov dec
2014 jan febr márc ápr máj jún júl aug szept okt nov dec
2013 jan febr márc ápr máj jún júl
aug
szept okt nov dec
2012 jan febr márc ápr máj jún júl
aug
szept okt nov dec
2011 jan febr márc ápr máj jún júl aug szept okt nov dec
2010 jan febr márc ápr máj jún
júl
aug szept okt nov dec

Testületi ülés archívum
Vonatkozási időszak: 2011. év 5. hónap (2 ülés)

2011.05.10. – Testületi ülés

Meghívók

Előterjesztések

GAMESZ vezetői, valamint közalkalmazotti jogviszony megszűnése miatti szabadság megváltás
GAMESZ vezető kinevezéséig vezetői megbízás ügye
HÉSZ-SZT és Településszerkezeti Terv elfogadása

Jegyzőkönyvek

Határozatok

2011.05.26. – Testületi ülés

Meghívók

Előterjesztések

1. Városi Óvoda IMIP felülvizsgálata (e—mailben kerül kiküldésre)
2. Tájékoztató Aszód Város Önkormányzat pénzügyi helyzetéről a pénzügyi iroda munkakör átadásához kapcsolódóan
3. Közművelődési koncepció felülvizsgálata a változásokra tekintettel (e—mailben is kiküldésre kerül)
4. Aranykapu Bölcsőde támfal, mérési eredmények ismertetése
5. Állatok tartásáról szóló rendelet módosítása
6. Jermi István kérelme területvásárlásra
7. Kossuth L.u. 58. szám feletti támfalépítéssel kapcsolatos építési napló beírásairól tájékoztató
8. Kossuth L.u. 48. szám alatti támfal pince tömedékelés többletmunka ügye
9. Aszód Város belterületi utak kátyúzása
10. Dózsa Gy. úti támfalépítéssel kapcsolatos pályázati visszatérítés
11. Vásártéren lévő bontandó építmények ügye (mozigépház, kerítés, faház)
12. Süveges István telekcsere ügye
13. Szociális bérlakást igénylők névjegyzékének jóváhagyása
14. 2011. évi XX. Aszód Fesztivál (közterület pályázati felhívás)
15. Előterjesztések elektronikus továbbításához, a papír alapú képviselő-testületi anyagok kiváltásához
16. Jegyzői munkakör átadás-átvételéről tájékoztató aljegyző ideiglenes megbízása a jegyzői feladatok ellátására
17. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között tett intézkedésekről
A Podmaniczky Alapfokú Művészetoktatási intézmény alapító okiratának módosítása
Szovics Pál észrevételezése iparűzési adórendelettel kapcsolatban
SZMSZ 7.sz. mellékletének módosítása
Közfoglalkoztatási Program lehetősége

Jegyzőkönyvek

Határozatok