2021 jan febr márc ápr máj jún
júl
aug
szept
okt
nov
dec
2020 jan febr márc ápr máj jún júl aug szept okt nov dec
2019 jan febr márc ápr máj jún júl aug szept okt nov dec
2018 jan febr márc ápr máj jún júl aug szept okt nov dec
2017 jan febr márc ápr máj jún
júl
aug szept okt nov dec
2016 jan febr márc ápr máj jún júl
aug
szept okt nov dec
2015 jan febr márc ápr máj jún
júl
aug szept okt nov dec
2014 jan febr márc ápr máj jún júl aug szept okt nov dec
2013 jan febr márc ápr máj jún júl
aug
szept okt nov dec
2012 jan febr márc ápr máj jún júl
aug
szept okt nov dec
2011 jan febr márc ápr máj jún júl aug szept okt nov dec
2010 jan febr márc ápr máj jún
júl
aug szept okt nov dec

Testületi ülés archívum
Vonatkozási időszak: 2011. év 3. hónap (3 ülés)

2011.03.10. – Testületi ülés

Előterjesztések

Jegyzőkönyvek

Határozatok

2011.03.17. – Testületi ülés

Meghívók

Előterjesztések

A Szociális szolgáltatásszervezés minőségi javítása az aszódi kistérségben” című KMOP-4.5.2./B-2008-0006 jelű projekt” pályázati felhívás – autó beszerzés ügyében
2. Kossuth L. u. 24. nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti ügye
Ötv. 35.§ (3) bekezdése alapján

2011.03.31. – Testületi ülés

Meghívók

Előterjesztések

 1. Gödöllő Városi Rendőrkapitányság munkájáról beszámoló (Gödöllő, Aszód)
Előadó: rendőrkapitányság vezetője, rendőrőrs vezetője
2. 2010. évi költségvetési zárszámadás, végleges pénzmaradvány elfogadása
Előadó: polgármester, pénzügyi irodavezető
 3. 2011. I. negyedévi előirányzat átcsoportosítás
Előadó: polgármester, pénzügyi irodavezető
4. Könyvvizsgálói megállapodás
Előadó: polgármester, pénzügyi irodavezető
5. Aszód Város Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerveknél 2010. évben végzett belső ellenőrzéséről összegző jelentés
Előadó: pénzügyi irodavezető, jegyző
6. Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló rendelet
Előadó: aljegyző
7. Takarékossági terv I. ütem megtárgyalása (intézmények javaslata e-mailen kiküldve)
Előadó: polgármester
8. Csengey Gusztáv Általános Iskola SZMK pályázatához önkormányzati önerő biztosítása
Előadó: iskolaigazgató, SZMK
„A Szociális szolgáltatásszervezés minőségi javítása az aszódi kistérségben” című KMOP-4.5.2./B-2008-0006 jelű projekt”-hez haszongépjármű vásárlására beérkezett ajánlatok elbírálása (testületi ülésen kerül kiosztásra bizottsági véleménnyel)
10. „A Szociális szolgáltatásszervezés minőségi javítása az aszódi kistérségben” című KMOP-4.5.2./B-2008-0006 jelű projekttel kapcsolatos további feladatok
Előadó: polgármester, jegyző
11. A városban elvégzendő kisjavítási feladatokról tájékoztató, a legsürgősebb kisjavítási feladatok 2011. évben elvégezendő feladatainak összeállítása, rangsorolása
Előadó: polgármester, Közbeszerzési- Városfejleszté
12. Játszóterek szabványosításáról összegző jelentés
Előadó: GAMESZ vezető, műszaki irodavezető
13. GAMESZ géppark, jelentés az árverésről, további feladatok meghatározása
Előadó: GAMESZ vezető
14. Aszód Város Könyvtára és Művelődés Háza gondnoki lakás hasznosítására javaslata
Előadó: intézményvezető
15. Aszód Város Önkormányzat Gazdasági Program tervezet (e-mailen már kiküldésre került)
Előadó: polgármester, bizottságok vezetői
16. Aszód Város Önkormányzat GAMESZ által ellátott feladatok átszervezésével kapcsolatos javaslat
Előadó: polgármester, alpolgármester
17. GAMESZ SZMSZ megtárgyalása
Előadó: GAMESZ vezető, GAMESZ pénzügyi vezető
18. 2011 évi Közbeszerzési Terv elfogadása
Előadó: polgármester, Városfejlesztési és Környezetvédelmi-Közbeszerzési Bizottság, műszaki irodavezető
19. Ügyvédi megbízási szerződés módosítás ügye
Előadó: polgármester
HÉSZ-SZT elfogadása (honlapon közzétéve) Előadó: műszaki irodavezető
21. Gépjármű várakozóhelyek megváltásáról illetve közterületen történő kialakításáról szóló rendelet módosítása
Előadó: műszaki irodavezető, jegyző,
22. Kossuth L. u. 58.szám feletti partfal ügyben megállapodás előkészítéséről tájékoztató
Előadó: polgármester, műszaki irodavezető
23. Deák F.u. 5. szám ingatlanokra beérkezett árajánlat
Előadó: polgármester, aljegyző
24. Petőfi u. 5. ingatlanhasznosításra pályázati kiírás
Előadó: polgármester, aljegyző
25. Kossuth L.u.24. szám mögött lévő ingatlanok megvásárlása
Előadó: polgármester, aljegyző
26. Városi díjak, címek, elismerésekről szóló rendelet módosítása
Előadó: polgármester, jegyző
27. Baross utca 5 szám alatti lakás hasznosíthatósága
Előadó: polgármester
28. Déli iparterület csapadékvíz elvezetés tervezett végrehajtásáról szóló összegzés
Előadó: polgármester, műszaki irodavezető
29. Berek erdő rendbetételének pályázati kiírása
Előadó: polgármester, Közbeszerzési- Városfejlesztési- Környezetvédelmi Bizottság 
30. Koren köz telekvég vásárlási szándék
Előadó: polgármester, műszaki irodavezető
31. Lakossági Zöld hulladék begyűjtésre javaslat
Előadó: polgármester. jegyző
32. Elővárosi vasútvonalak megállóhelyei (P+P parkoló)
Előadó: polgármester, műszaki irodavezető
Fogorvosi gép beszerzés (vis maior) iránti támogatási kérelem
33. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között tett intézkedésekről
Előadó: polgármester
34. Belterületi és külterületi ingatlanok hasznosíthatósága
Előadó: műszaki irodavezető 

Jegyzőkönyvek

Határozatok