2021 jan febr márc ápr máj jún
júl
aug
szept
okt
nov
dec
2020 jan febr márc ápr máj jún júl aug szept okt nov dec
2019 jan febr márc ápr máj jún júl aug szept okt nov dec
2018 jan febr márc ápr máj jún júl aug szept okt nov dec
2017 jan febr márc ápr máj jún
júl
aug szept okt nov dec
2016 jan febr márc ápr máj jún júl
aug
szept okt nov dec
2015 jan febr márc ápr máj jún
júl
aug szept okt nov dec
2014 jan febr márc ápr máj jún júl aug szept okt nov dec
2013 jan febr márc ápr máj jún júl
aug
szept okt nov dec
2012 jan febr márc ápr máj jún júl
aug
szept okt nov dec
2011 jan febr márc ápr máj jún júl aug szept okt nov dec
2010 jan febr márc ápr máj jún
júl
aug szept okt nov dec

Testületi ülés archívum
Vonatkozási időszak: 2011. év 12. hónap (1 ülés)

2011.12.15. – Testületi ülés

Meghívók

Előterjesztések

1. Helyi iparűzési adóról szóló 25/2010. (XII. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról
2. Kommunális adóról szóló 26/2010. (XII. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról.
3. Építmény adó (az anyag testületi ülés előtt kerül kiosztásra)
4. Előterjesztés a telekadóról szóló 23/2008. (XII. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról
5. Tájékoztató Óvadéki betétben lévő kötvény lekötéséről
6. Előterjesztés a 2011. IV. negyedéves előirányzat átcsoportosításról (az anyag testületi ülés előtt kerül kiosztásra)
7. Szennyvízcsatorna 2011. évi bérleti díjának felhasználása, valamint javaslat a 2012. évi bérleti díj összegére
8. Szennyvíztisztító telep 2011. bérleti díjának felhasználása, valamint javaslat a 2012. évi bérleti díj összegére
9. Podmaniczky Alapfokú Művészetoktatási Intézmény alapító okiratának módosítása, valamint az intézmény 2011/12-es tanévi tantárgyfelosztás szakértő általi ellenőrzésének megállapításáról
10. Csengey Gusztáv Általános Iskola – fenntartói kötelezettségi körben történő – a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvény 102 § (2) d) pontja alapján elvégzett szakértő általi ellenőrzésről tájékoztató
11. KMOP-4.6.1.-11 azonosítószámú „Nevelési intézmények fejlesztése” című pályázatra pályázatírói ajánlatok elbírálása
12. KMOP-4.6.1.-11 azonosítószámú „Nevelési intézmények fejlesztése” című pályázatra tervezői ajánlatok elbírálása
13. Szociális pályázathoz eszközbeszerzésre közbeszerzés kiírása
14. A közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvíz, valamint közüzemi csatornamű használatért fizetendő 2012. évi hatósági ár megállapítása
15. „CÍVIS pályázat”-ok elbírálása (a Művelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sport Bizottság javaslata a testületi ülés előtt kerül kiosztásra)
16. Önkormányzat 2012. I félévi munkaprogramja (bizottsági ülések előtt kiosztásra)
17. Önkormányzati Bizottságok 2012. I. félévi munkaprogramjának tudomásul vétele (bizottsági ülések előtt kerül kiosztásra)
18. Előterjesztés a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról és a szervezett hulladékkezelési közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 24/2010.(XII.31.) önkorm
19. Előterjesztés a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról és a közterület használati díj mértékének és fizetési módjának megállapításáról és szabályairól szóló 12/2005. (XI.1.) önkormányzati r
20. Aszód, Kossuth L. u. 24. szám alatti önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló ingatlan eladás ügye
21. Informatikai eszközbeszerzés (az anyag testületi ülés előtt kerül kiosztásra)
22. Pála Sándor telekvásárlási szándéka
23. Aszód 26/21 hrsz. alatti ingatlanra épült játszótér finanszírozása
24. Előterjesztés hajléktalanok elhelyezéséről szóló támogatási és együttműködési szerződésről
25. Jelentés a lejárt idejű határozatokról és a két ülés közt tett intézkedésekről

Jegyzőkönyvek